Välkommen till Samres

Med lång erfarenhet och hög kompetens erbjuder Samres tjänster inom anropsstyrd trafik, kund- och trafiknära tjänster samt strategi och utveckling. Läs gärna mer om våra verksamhetsområden och vad vi kan göra för er!

Välkommen till Samres

Sedan starten 1993 har vår inriktning varit att hjälpa människor med särskilda behov att komma ut i samhället, företrädesvis genom att arrangera deras resor. Idag levererar vi också andra typer av tjänster som till exempel kundservice åt den allmänna kollektivtrafiken samt stödtjänster som till exempel Texttelefoni och Teletal åt personer med särskilda behov. Läs gärna mer om våra verksamhetsområden och vad vi kan göra för er.

Anropsstyrd trafik

Samres hjälper människor ut i samhället. Vi organiserar anropsstyrd trafik på uppdrag av offentliga huvudmän samt utvecklar nya trafikidéer med fokus på anropsstyrd trafik.

Kund- och trafiknära tjänster

Samres tillhandahåller bland annat kundservice åt den allmänna kollektivtrafiken samt stödtjänster som till exempel Texttelefoni och Teletal åt personer med särskilda behov.

Strategi och utveckling

Samres har lång erfarenhet av volymhantering och hur man strategiskt kan utveckla uppdragsgivarens verksamhet på ett effektivt sätt med hög kvalité.