Blogg

Hem/Samband/VD har ordet/Potential för ökad svensk export

Potential för ökad svensk export

Samres har blivit ett internationellt företag, inte enbart genom att anlita människor i andra länder för att ta emot beställningar utan även som en följd av nya uppdrag att utveckla färdtjänst och sjukresor utomlands. Vi har tidigare beskrivit det uppdrag Samres vann i Oslo. I detta nummer berättar vi stolt om uppdraget att utveckla färdtjänsten i Lääne Viruma i Estland.

Att svensk välfärd exporteras är något vi svenskar talar mycket om, medan det kanske har hänt lite mindre och gått långsammare än vad många hade hoppats på. Det är inte heller ovanligt att utvecklingen på kort sikt underträffar förväntningarna för att överträffa dem på lång sikt. Vi på Samres är fast övertygade om att framtiden rymmer stora möjligheter. Svensk välfärd är effektiv och välorganiserad i ett internationellt perspektiv och det finns mycket kunskap vi kan exportera.

En akilleshäl är att basen för de svenska företagen i välfärdens tjänst är smal, hemmamarknaden blir ju liten i ett land av Sveriges storlek. Dessutom handlar många landsting i Sverige fortfarande inte upp den typ av tjänster vi erbjuder. Förutom att det minskar styrkan i vår argumentation utomlands så begränsar det utvecklingen av både näringslivet och tjänsterna som sådana.

Fakta är att det finns utrymme för fem företag av Samres storlek i vår bransch bara i Sverige om alla handlade upp. Och för minst 500 om hela den offentliga sektorn konkurrensutsattes! Potentialen finns, men hur är det med viljan?