Blogg

Hem/Samband/VD har ordet/Pionjäranda

Pionjäranda

Samres är ett företag som bryter ny mark när det gäller utvecklingen av färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik. Det kan handla om användningen av ny teknik för bättre samordning av resor, vilket exemplet Linköping tydliggör i detta nummer av Samband. Att vi ständigt strävar efter att lösa vårt uppdrag – att göra det möjligt för alla att komma ut i samhället – på ett ännu bättre sätt är inbyggt i Samres kultur.

Att vara pionjären som ständigt ifrågasätter, vågar prova nya vägar och lösningar är inte alltid den mest bekväma positionen. Det innebär ifrågasättanden eftersom det är upp till oss att bevisa att de nya lösningarna är bättre. För oss på Samres är den öppna debatten viktig, eftersom den ger oss bättre underlag för beslut. De synpunkter vi tar emot bidrar till att utveckla verksamheten. Utrymmet för en verksamhet som kritiskt granskas att underprestera är givetvis mindre än om allt föregår i det tysta.

Ett område som länge varit föremål för diskussion är våra utlandsetableringar. Och just därför kan vi med visshet konstatera att kvaliteten inte påverkas när samtal tas emot i Tartu, Chisinau eller Dakar. Det är utbildning, engagerade medarbetare, bra lokalt ledarskap och väl utvecklade metoder som skapar kvalitet. Genom åren har åtskilliga besökt våra centraler och själva kunnat se att det fungerar. Att öppenhet och information är bra botemedel mot okunskap och fördomar är inget nytt. Därför hoppas vi att fler tar tillfället i akt och bildar sig en uppfattning, istället för att bromsa en positiv utveckling.