Vad är Samcom?

Samcom är ett system framtaget för att kommunicera körningar och uppdrag från bokningsprogram, så som till exempel Alfa, SAM3001 och PASS via 3G eller GSM nätet till enheten i bilen. Chauffören får snabbt och enkelt information om körningar och kan se kör ordning och annan väsentlig information.

Man kan även kommunicera tillbaka till bokningssystemet via förprogrammerade kommandon tex. Begäran om rast, BOM, förseningar m.m.

I enheten finns även navigeringsprogram som är kopplat till körningarna, så man kan lätt klicka på ett uppdrag och få upp vägbeskrivning dit.

Är du intresserad av Samcom? Kontakta gärna Uppdragschefen för ditt område som kan de ge dig mer information vad gäller avtal och priser.

Agerar ditt företag inom ett uppdrag som idag ligger utanför Samres åtagande, så ber vi dig kontakta Martin Eriksson per e-post,martin.eriksson@samres.se