Från beställning till resa

Hem/Samres verksamhet/För resenärer/Från beställning till resa

Samres uppdrag är att planera kostnadseffektiva resor med hög kvalité och säkerhet. Kärnan i verksamheten är de planeringssystem som Samres använder för att se till att resenärerna får sin transport i rätt tid och att bilarna används effektivt.

  • Från beställning till resaResenären ringer till en av Samres beställningscentraler och beställer resan. För att kunna samordna resorna kan hämttiden förskjutas i förhållande till kundens önskemål. När telefonsamtalet avslutats är man överens om hämttiden. Beställningsmottagaren lägger in resan i planeringssystemet.
  • I vissa fall spelas telefonsamtalet in för att beställningsmottagaren skall kunna gå tillbaka och kontrollera vad som sades och även för att på andra sätt kvalitetssäkra samtalet. De inspelade samtalen raderas regelbundet och det finns strikta regler som säkerställer sekretess och integritet.
  • Planeringssystemet bevakar resan och reserverar en plats för resenären. Systemet kan omplacera resan en eller flera gånger beroende på vad som händer. Hämttiden är dock alltid densamma!
  • När det börjar närma sig hämttiden skickas en körorder till det fordon som ska utfärda resan. Detta sker automatiskt och körordern skrivs ut i fordonet. Där framgår också resenärens egenavgift och den hjälp som föraren eventuellt ska ge.
  • När resenären hämtas registreras detta automatiskt eller av föraren. Vi vet nu att hämtningen är utförd!
  • Resenären betalar ofta en egenavgift till föraren. Denna utgör en del av den ersättning som transportören får.
  • Slutligen räknar systemet ut hur mycket transportören ska ha betalt (utöver egenavgiften) och hur mycket t.ex. kommunen eller sjukvården ska betala.