Effektivt sätt att hantera sina resor!

I våra verksamheter i Gotland, Karlstad och Nordvästra Skånes Särskoleskjutsar finns lösningarna AlfaOnline och AlfaPro. Det är två enkla sätt att administrera resor för kunder, anhöriga och proffsanvändare. För mer information kring AlfaOnline, se denna sida: AlfaOnline

Vad är AlfaPro?

För att underlätta proffsanvändarnas vardag så finns AlfaPro. Med AlfaPro kan proffsanvändarna boka, avboka och hålla koll på de resor som berör deras brukares resor till/från den egna institutionen.

Vad kan man göra med AlfaPro

  • Boka
  • Avboka
  • Titta på framtida resor
  • Titta på samplanering
  • Titta på hämttider
  • Titta på ankomsttider
  • Få realtidsinformation
  • Se var fordonet befinner sig

AlfaPro erbjuds till proffsanvändare inom den anropsstyrda trafiken i Karlstad och Gotland samt till proffsanvändare inom särskoleskjutsarna i Nordvästra Skåne. Med proffsanvändare avses i detta sammanhang personal på institutioner och verksamheter som genererar många resor. Exempel på sådana är vårdavdelningar, kommunala gruppboenden, skolor, dagcenter och liknande.

AlfaPro möjliggör för proffsanvändare att på ett effektivt sätt hålla koll på resandet och därmed underlätta verksamheten.

Hur skaffar man AlfaPro?

Gotland:

Kontakta Fasta resor Gotland på e-postadress fastaresor.gotland@samres.se

Karlstad:

Kontakta Fasta resor Karlstad på e-postadress fastaresor.karlstad@samres.se

Nordvästra Skånes Särskoleskjutsar:

Kontakta Fasta resor Nordvästra Skåne på e-postadress nvs.skolresor@samres.se