Fakta om upphandling av transporter och förvaltning av avtal

Hem/Samres verksamhet/För uppdragsgivare/Fakta om upphandling av transporter och förvaltning av avtal

Vad innebär tjänsten upphandling av transporter och förvaltning av avtal?

Samres har lång erfarenhet av att bistå vid – och genomföra – upphandling av transporter och besitter hög kompetens när det gäller lagstiftningen på detta område. Genom Samres kontinuerliga uppföljning finns underlag för att fastställa volymer och behov. Samres håller sig därtill ständigt uppdaterad om fordonskrav, miljö och säkerhet.

När upphandlingen är avslutad fungerar Samres som förvaltare av transportörsavtalen. Detta innebär att Samres genom revisioner kontrollerar att avtal följs och att åtgärder vidtas då eventuella brister uppkommer. Inom ramen för tjänsten förvaltning av avtal genomförs även förarutbildningar.

När är tjänsten lämplig?

Tjänsten är lämplig för alla som känner behov av assistans på upp- handlings- och avtalsförvaltningsområdet. Genom att använda tjänsten kan uppdragsgivaren känna sig trygg i förvissningen om att gedigen kompetens och erfarenhet ligger till grund för såväl upphandling som förvaltning.

Var erbjuds tjänsten idag?

I dagsläget deltar Samres vid upphandling av transporter inom ramen för uppdrag i Östra Skåne, Lomma, Staffanstorp, Norrköping, Linköping, Sörmland, Karlstad, Gotland och Dalarna. Förvaltning av transportörs- avtal hanteras av Samres i Östra Skåne, Lomma, Staffanstorp, Norrköping, Linköping, Sörmland, Karlstad, Gotland, Dalarna och delvis Västra Götaland.

Vad kan Samres bidra med?

  • Analysera behovet
  • Upprätta förslag på kravspecifikation
  • Upprätta förslag på förfrågningsunderlag
  • Informera om upphandlingen
  • Administrera upphandlingen
  • Kontrollera anbudsgivare
  • Kontrollera anbud
  • Sammanställa beslutsunderlag
  • Förvalta ingångna transportörsavtal

Trafikledning