Fakta om trafikledning

Vad är trafikledning?

Trafikledning – eller störningshantering som det också kallas – inom den anropsstyrda trafiken handlar till stor del om att förebygga störningar och lindra dess konsekvenser. Genom effektiva rutiner och ett bra samarbete med transportörerna når man långt i detta arbete.

Samres trafikleder en stor mängd fordon varje dag, i ett flertal områden och uppdrag. Stor samlad kompetens hos medarbetare och goda tekniska förutsättningar gör att Samres kan upprätthålla en god framkomlig- het på förarlinjerna inom verksamheten och även förebygga störningar. Alla Samres trafikledare utbildas genom omfattande interna utbildningsinsatser.

När är trafikledning lämplig?

Tjänsten är särskilt lämplig i områden med ett stort och diversifierat rese- underlag där omfattande koordinering är nödvändig och risken för trafik- störningar särskilt stor. Genom trafikledning minimeras antalet störningar och dess konsekvenser lindras.

Var erbjuds trafikledning idag?

I dagsläget organiserar och administrerar Samres denna typ av tjänst inom följande uppdrag:
Västtrafik, Nordvästra Skåne, Östra Skåne,
Dalarna, Sörmland, Östgötatrafiken, Karlstad, Gotland, Gävleborg,
Linköping, Norrköping, Lomma och Staffanstorp.

Vad kan Samres bidra med?

  • Utbilda medarbetare
  • Effektivisering genom optimal bemanning
  • Ta fram och arbeta efter fastställda rutiner
  • Arbeta systematiskt för att minimera störningar och lindra dess konsekvenser
  • Samarbeta med upphandlade transportörer

Trafikledning