Fakta om särskilt inrättade linjer

Hem/Samres verksamhet/För uppdragsgivare/Fakta om särskilt inrättade linjer

Vad är särskilt inrättade linjer?

Särskilt inrättade linjer är fasta linjer som går oavsett om någon bokat resa eller inte, men som det även finns möjlighet att boka plats på. Vid bokning erhåller föraren information om resenärens specifika situation vad gäller exempelvis handikapp.

För de resenärer som inte har möjlighet att ta sig till dessa linjer erbjuds anslutningsresor och bytet från anslutningsresa till linje sker vid en för- definierad bytespunkt som uppfyller viss standard.

När är särskilt inrättade linjer lämpliga?

Eftersom förare och personal på särskilt inrättade linjer på förhand erhåller information om resenärens behov kan resenärer, som normalt inte nyttjar fasta linjer, känna sig trygga med denna resform. Genom säker- ställda och trygga anslutningsresor och byten skapas ett merutnyttjande av de investeringar som gjorts i anpassade hållplatser och låggolvsbussar. Trafikmodellen gör det möjligt att tillfredsställa resbehovet för resenärer med särskilda behov på ett kostnadseffektivt sätt.

Var erbjuds särskilt inrättade linjer idag?

I dagsläget organiserar och administrerar Samres denna typ av trafik – i form av sjukreselinjer – i Sörmland, Dalarna, Östra Skåne, Västra Götaland, Gävleborgs län och Östergötland.

Vad kan Samres bidra med?

 • Analys inför trafikstart
 • Skräddarsy trafiken för lokala förhållanden
 • Bygga upp trafiken i planeringssystem
 • Upphandla trafiken
 • Marknadsföra trafiken
 • Administrera utbetalning av transportörsersättning
 • Fördela kostnader mellan olika huvudmän
 • Ta emot bokningar
 • Utbilda förare
 • Trafikleda fordonen
 • Analysera trafiken under drift

Trafikledning