Fakta om närtrafik

Vad är närtrafik?

Med närtrafik hämtas och lämnas resenären vid en adress eller hållplatser inom ett bestämt trafikområde. Trafiken utförs enligt en tidtabell som reglerar att fordonet kör i en bestämd riktning. Resenären kan få en avisering via sms med avresetid för den egna resan, för optimal planering. Vanligt är att närtrafiken leder till ett resecentrum för byte till annan kollektivtrafik eller, på landsbygden, till mataffären eller någon serviceinrättning.

Trafiken är tillgänglig för alla inom närtrafikområdet och de fordon som används är vanligen samma som används för färdtjänst och sjukresor.

När är närtrafik lämpligt?

Närtrafiken kör om och dit någon önskar resa, detta minimerar den ”onödiga” trafikproduktionen. Närtrafik används främst för att erbjuda resenärer på landsbygd en fungerande kollektivtrafik till en rimlig kostnad. I förlängningen möjliggör detta även att den ordinarie linjetrafiken kan göras snabbare och rakare. Närtrafik minskar behovet av traditionell linjelagd kollektivtrafik och även antalet bilar i hemmen.

Var organiserar Samres närtrafik idag?

I dagsläget organiserar och administrerar Samres denna typ av trafik i Dalarna, Östra Skåne, Västra Götaland, Gävleborgs län, Linköping och Norrköping.

Vad kan Samres bidra med?

 • Analys inför trafikstart
 • Skräddarsy trafiken för lokala förhållanden
 • Bygga upp trafiken i planeringssystem
 • Upphandla trafiken
 • Förvalta transportörsavtal
 • Marknadsföra trafiken
 • Administrera utbetalning av transportörsersättning
 • Fördela kostnader mellan olika huvudmän
 • Ta emot bokningar
 • Utbilda förare
 • Trafikleda fordonen
 • Analysera trafiken under drift

Trafikledning