Fakta om kundtjänst

Vad innebär tjänsten kundtjänst?

I många av Samres uppdrag ingår kundtjänstverksamhet, det vill säga att personal tar emot synpunkter från resenärer rörande verksamheten. De synpunkter som inkommer till kundtjänsten utreds och resenärerna får svar. Alla inkomna synpunkter kommuniceras vidare till ansvariga inom Samres eller externa transportörer i syfte att förändra och förbättra.

Samres kundtjänst är bemannad med särskilt utbildad personal som ingår i Samres kvalitetsavdelning. Att kundtjänsten ingår i kvalitetsavdelningen medför en naturlig koppling mellan de synpunkter som kommer in via kundtjänsten och kvalitetsavdelningens fortlöpande förbättringsarbete.

Förutom att ta emot och utreda synpunkter från brukare är Sames kund- tjänst behjälplig med att svara på frågor som kan finnas om regelverk, egenavgifter och dylikt.

När är kundtjänst lämpligt?

Tjänsten är särskilt lämplig för kunder som önskar säkra god kvalitet inom sin anropsstyrda trafik och som önskar erhålla brukarnas synpunkter för fortsatt förbättringsarbete. Genom att erhålla information om vilka synpunkter som inkommer och vilka frågor som finns kan kunden känna sig trygg i vetskapen om hur trafiken fungerar.

Var erbjuds kundtjänst idag?

I dagsläget organiserar och administrerar Samres denna typ av tjänst inom ramen för följande uppdrag; Östra Skåne, Västtrafik, Linköping, Norrköping, Karlstad, Sörmland, Östgötatrafiken, Dalarna, Gotland, Lomma och Staffanstorp samt Teletal.

Vad kan Samres bidra med?

  • Tillhandahålla en särskild inrättad funktion för denna tjänst
  • Kundtjänsten bemannas med för ändamålet utbildad personal
  • Ärenden utreds och besvaras
  • Inkomna ärenden kategoriseras och ligger till grund för analyser
  • Ärenden i kundtjänst kanaliseras till ansvariga för uppföljning och utveckling

Trafikledning