Fakta om fordonsplanerade resor

Hem/Samres verksamhet/För uppdragsgivare/Fakta om fordonsplanerade resor

Vad är fordonsplanerade resor?

Fordonsplanerade resor är vad som kan beskrivas som traditionell färdtjänst och sjukresor. Vid fordonsplanerade resor hämtas och lämnas resenären vid adress inom ett bestämt område. Trafiken planeras med utgångspunkt från beställarens regelverk, resenärens individuella legitimer- ing och fordonens egenskaper, geografiska belägenhet samt köruppdrag före och efter. Vid planeringen läggs stor vikt på samordning.

Fordonsplanerade resor används vanligen av personer med någon form av funktionsnedsättning, de fordon som används är gängse fordon för färdtjänst- och sjukresor.

När är fordonsplanerade resor särskilt lämpliga?

Fordonsplanerade resor används för att kunna erbjuda resenärer med särskilda behov möjlighet att resa. Resorna är helt individanpassade och målet är att på bästa sätt kunna matcha individuella resor mot varandra för att genom samordning uppnå maximal nytta per resa.

Var organiserar Samres fordonsplanerade resor idag?

I dagsläget organiserar och administrerar Samres denna typ av trafik åt kommuner och landsting i Sörmland, Dalarna, Östra Skåne, Västra Götaland, Gävleborgs län, Gotland, Östergötland samt i Linköping, Norrköping, Lomma, Staffanstorp och Karlstad.

Vad kan Samres bidra med?

 • Analys inför trafikstart
 • Skräddarsy trafiken för lokala förhållanden
 • Bygga upp trafiken i planeringssystem
 • Upphandla trafiken
 • Förvalta transportörsavtal
 • Utbilda och ger support till personal som ska legitimera resenärer
 • Marknadsföra trafiken
 • Administrera utbetalning av transportörsersättning
 • Fördela kostnader mellan olika huvudmän
 • Ta emot bokningar
 • Utbilda förare
 • Trafikleda fordonen
 • Analysera trafiken under drift

Trafikledning