Fakta om flextrafik

Vad är flextrafik?

Flextrafik innebär att resenären hämtas och lämnas vid adress eller flexhållplats inom ett bestämt trafikområde. Trafiken utförs med en tidtabell i ”botten” som reglerar att fordonet kör i en bestämd riktning. Trafiken kan kopplas till hållplatser för byte till annan kollektivtrafik.

Flextrafik kan vara öppen och tillgänglig för alla eller endast för vissa grupper inom det angivna trafikområdet. Trafiken kan utföras med antingen ett för ändamålet särskilt fordon eller med de fordon som normalt utför resor inom färdtjänst och sjukresor. Med i fordonet kan även så kallade bussvärdar finnas vars roll är att assistera och underlätta för resenärerna vid på- och avstigning.

När är flextrafik särskilt lämpligt?

Flextrafik används vanligtvis i första hand för att ge resenärer som har svårigheter att ta sig till och från hållplatser inom den ordinarie kollektiv- trafiken möjlighet att resa. Låter man trafiken vara tillgänglig för alla minskas behovet av färdtjänst i området.

Eftersom flextrafik endast kör om och dit någon önskar resa minimeras ”onödig” trafikproduktion, exempelvis på stråk med få resenärer eller vid tidpunkter då få nyttjar den allmänna kollektivtrafiken.

Var erbjuds flextrafik idag?

I dagsläget organiserar och administrerar Samres denna typ av trafik i Borlänge, Hedemora, Kristianstad, Ludvika, Lerum, Norrköping och Linköping.

Vad kan Samres bidra med?

 • Analys inför trafikstart
 • Skräddarsy trafiken för lokala förhållanden
 • Uppbyggnad av trafiken i planeringssystem
 • Upphandling av trafiken
 • Förvalta transportörsavtal
 • Marknadsföra trafiken
 • Utbetalning av ersättning till trafikföretag
 • Fördelning av kostnader mellan olika huvudmän
 • Ta emot bokningar
 • Utbilda förare
 • Trafikleda fordonen
 • Analysera trafiken under drift

Trafikledning