Fakta om ekonomisk administration inom anropsstyrd trafik

Hem/Samres verksamhet/För uppdragsgivare/Fakta om ekonomisk administration inom anropsstyrd trafik

Vad innebär tjänsten ekonomisk administration inom anropsstyrd trafik?

Samres har lång erfarenhet av att ta fram underlag och analysera de ekonomiska förutsättningarna för anropsstyrd trafik, liksom att delta i utvecklings- och förändringsprojekt med sikte på att finna skräddarsydda lösningar anpassade till specifika förhållanden.

Inom ramen för denna tjänst handhar Samres uppdragsgivarens ekonomiska administration inom anropsstyrd trafik. Det är därmed uppdragsgivarens behov och önskemål som sätter ramarna för omfattningen av uppdraget. Genom effektiva och säkra rutiner säkerställs att arbetet utförs på ett för alla parter tryggt sätt.

När behövs denna tjänst?

Tjänsten kan vara särskilt lämplig för administrationer med hög arbets- belastning eller med bristande kompetens på just detta specifika område, liksom vid analys-, utvecklings- och förändringsarbete. Genom kvalificerad assistans och rådgivning bistår Samres så att uppdragsgivaren kan kännas sig trygg i valet av ekonomiska rutiner för den anropsstyrda trafiken.

Var erbjuds denna tjänst idag?

I dagsläget organiserar och administrerar Samres denna typ av tjänst i Östra Skåne, Lomma och Staffanstorp, Norrköping, Linköping, Sörmland, Karlstad, Gotland och Dalarna

Vad kan Samres bidra med?

  • Beräkna transportörskostnader utifrån genomförda uppdrag och ingångna avtal
  • Fördela transportörskostnader mellan olika huvudmän
  • Genomföra utbetalningar av transportörsersättningar
  • Upprätta fakturaunderlag för respektive huvudman
  • Beräkna olika former av egenavgifter och frikort
  • Analysera kostnader i den anropsstyrda trafiken
  • Ta fram olika ekonomiska underlag

Trafikledning