Fakta om bokade resor i det ordinarie linjenätet

Hem/Samres verksamhet/För uppdragsgivare/Fakta om bokade resor i det ordinarie linjenätet

Vad innebär bokade resor i det ordinarie linjenätet?

Tjänsten innebär att det är möjligt att boka resor på linjer i det ordinarie linjenätet, det vill säga på linjer som går oavsett om någon bokning finns eller ej. Ett exempel på denna trafikmodell är särskilt inrättade sjukrese- linjer, men även ordinarie linjetrafik kan användas för såväl sjukresor som färdtjänst.

Vid förbokade resor erhåller föraren information om resenärens specifika behov innan själva resans utförande. För de resenärer som normalt inte kan åka med dessa linjer erbjuds anslutningsresor och bytet sker då vid en fördefinierad bytespunkt som uppfyller viss standard.

När behövs denna tjänst?

Trafikmodellen gör det möjligt att erbjuda trygga och bekväma resor, för personer som inte kan resa med reguljär trafik, på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att erbjuda säkerställda anslutningsresor och byten skapas ett merutnyttjande av de investeringar som gjorts i exempelvis anpassade hållplatser och låggolvsbussar.

Var erbjuds denna tjänst idag?

I dagsläget organiserar och administrerar Samres denna typ av tjänst i Dalarna och delvis i Östra Skåne.

Vad kan Samres bidra med?

 • Analys inför trafikstart
 • Skräddarsy trafiken för lokala förhållanden
 • Bygga upp trafiken i planeringssystem
 • Upphandla trafiken
 • Marknadsföra trafiken
 • Administrera utbetalning av transportörsersättning
 • Fördela kostnader mellan olika huvudmän
 • Ta emot bokningar
 • Utbilda förare
 • Trafikleda fordonen
 • Analysera trafiken under drift

Trafikledning