Fakta om beställningsmottagning

Hem/Samres verksamhet/För uppdragsgivare/Fakta om beställningsmottagning

Vad innebär tjänsten beställningsmottagning?

Beställningsmottagning innebär att telefonoperatörer vid en central tar emot och förmedlar beställningar från resenärer till transportörer.

Samres erbjuder en kostnadseffektiv beställningsmottagning i enlighet med de regelverk som uppdragsgivaren fastställer. Genom avancerad teknik och ett internt informationssystem är alla driftenheter inom Samres sammanlänkade. Detta innebär att eventuella driftstörningar på en driftenhet kompenseras genom att tillgängligheten ökas på en annan enhet.

Samres arbetar systematiskt med coachning av företagets operatörer för att säkerställa ett korrekt och tryggt bemötande. För att ytterligare förfina samtalsteknik och bemötande spelas samtal in för att användas i utbildningssyfte.

När behövs denna tjänst?

Tjänsten är särskilt lämplig för kunder som efterfrågar garanterat kostnadseffektiva resor med hög kvalitet och säkerhet. Genom de planeringssystem som Samres använder kan resenärerna få sin transport i rätt tid och alla fordon används effektivt. Genom kontinuerlig utbildning av operatörer och kvalitetsmätning av verksamheten garanteras därtill även ett gott bemötande.

Var erbjuds denna tjänst idag?

I dagsläget organiserar och administrerar Samres denna typ av tjänst in- om ramen för samtliga av sina uppdrag.

Vad kan Samres bidra med?

  • Behovsanpassa bemanningen för en god tillgänglighet och effektivitet
  • Ta fram och införa trygga rutiner
  • Redovisa telefonstatistik enligt uppdragsgivarens önskemål
  • Boka enligt de fastställda regelverken
  • Utbilda och bistå handläggare i legitimerings- och systemfrågor