Fakta om anropsstyrda linjer

Hem/Samres verksamhet/För uppdragsgivare/Fakta om anropsstyrda linjer

Vad är anropsstyrda linjer?

Anropsstyrda linjer körs om – och dit – någon önskar resa. Resenären hämtas och lämnas vid hållplatser längs en bestämd sträcka. Trafiken utförs enligt en tidtabell.

Resorna kan planeras så att resenärerna har möjlighet att byta till annan kollektivtrafik. Linjerna kan därför fungera som ett komplement till den traditionella kollektivtrafiken.

Anropsstyrda linjer bör vara öppna för alla typer av resenärer. De fordon som används är vanligen samma som normalt används för färdtjänst och sjukresor. I områden med lågt totalt resande är det viktigt att man kan samordna alla typer av resor.

Hur bokar kunden?

Kunden kan naturligtvis ringa och beställa men många kunder vill beställa via webb eller en app och det går givetvis också bra.

När är anropsstyrda linjer lämpliga?

Anropsstyrda linjer är särskilt lämpliga i områden där det finns ett litet reseunderlag – kanske för litet för att erbjuda vanlig kollektivtrafik – eller vid tider då antalet resande är särskilt lågt. Anropsstyrda linjer minskar behovet av traditionell kollektivtrafik och även av antalet bilar i hemmen. De anropsstyrda linjerna fungerar utmärkt som matartrafik till den ”snabba, raka linjen”.

Var erbjuds anropsstyrda linjer idag?

I dagsläget organiserar och administrerar Samres denna typ av trafik i Dalarna, Västra Götaland, Karlstad och Gotland.

Vad kan Samres bidra med?

 • Analys inför trafikstart
 • Skräddarsy trafiken för lokala förhållanden
 • Bygga upp trafiken i planeringssystem
 • Upphandla trafiken
 • Förvalta transportörsavtal
 • Marknadsföra trafiken
 • Administrera utbetalning av transportörsersättning
 • Fördela kostnader mellan olika huvudmän
 • Ta emot bokningar
 • Utbilda förare
 • Trafikleda fordonen
 • Analysera trafiken under drift

Trafikledning