Samres verksamhet

Hem/Samres verksamhet

Samres är ett företag som specialiserat sig på att organisera anropsstyrd trafik åt samhället, främst färdtjänst, sjukresor och anropsstyrd allmän kollektivtrafik. Vi finns idag på nio orter har ca 325 anställda och ombesörjer 6 miljoner resor per år. Bland våra kunder återfinns 120 svenska kommuner, en norsk kommun (Oslo), åtta landsting och fem länstrafikbolag.

Våra uppdrag är att ta emot beställningar och samordna resor så effektivt som möjligt, med resenärernas önskemål om trygghet och service i centrum. Våra uppdragsgivare (exempelvis kommuner) bestämmer vilka regler och kvalitetskrav som gäller för bokning och samordning för resor.

Under detta menyalternativ kan du läsa mer om företaget Samres, hur vi arbetar med kvalitet och vilka som är våra kunder. Här hittar du också information som är riktad till transportörer och ges möjlighet att fördjupa dig i olika typer av anropsstyrda resor.