Våra kunder

Hem/Om Samres/Våra kunder

Varför välja Samres?

Samres är det enda företaget i Sverige som specialiserat sig på beställningscentraler för färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik. Samres leder den tekniska utvecklingen inom området anropsstyrd trafik. Detta gäller bland annat linjeläggning och integration med allmän kollektivtrafik. Samres personal har landets främsta specialister inom området. Många av dem har mer än tio års erfarenhet.

Samres mäter och följer upp kvaliteten vad avser:

  • Framkomlighet i telefonväxel
  • Bemötande av beställningsmottagare och förare
  • Bilarnas punktlighet
  • Bilarnas skick

Samres åstadkommer lägsta möjliga kostnader under beaktande av de regler och servicenivåer uppdragsgivaren fastställt.

Samres har bistått kommuner, landsting och länstrafikbolag med att organisera anropsstyrd trafik i drygt tio år. Vi driver vår verksamhet i ungefär en fjärdedel av landets kommuner.

Egen regi är fortfarande det vanligaste sättet att organisera beställningscentralerna – och därmed vår främsta konkurrent. Vi hoppas att allt fler ska pröva vad marknaden kan erbjuda. Vår erfarenhet av alla de upphandlingar Samres deltagit i är att konkurrensen skapar en dynamik som bidrar till att hålla kostnaderna nere, men även till att utveckla kvaliteten och skapa nya lösningar. Pröva!