Samres ledning

Hem/Om Samres/Samres ledning

Samres ledning består av människor som till största delen har varit med sedan starten av företaget 1994. Sedan dess har det tillkommit några personer i ledningen.

Dan Nilsson – Verkställande Direktör (CEO)

Dan NilssonDan började på Samres i November 2013 som produktionschef. Han har tidigare jobbat över 10 år i Europa inom tyska Arvato koncernen med tjänster inom Call Center och Logistik bl.a. som VD för det svenska dotterbolaget och som ansvarig för internationell utveckling i ledningsgruppen för Arvato södra Europa. Från 1/1 2017 är Dan VD på Samres AB.

För Dan är kunden alltid i fokus och han strävar alltid efter att leverara över kundens förväntningar.

dan.nilsson@samres.se

Marie Nygren-Bonnier – Chef Verksamhetsutveckling (CVU)

Marie Nygren-Bonnier

Marie Nygren-Bonnier

Marie är civilekonom och har i 20 år jobbat med process- och organisationsutveckling. Både som managementkonsult och som linjechef i olika tjänsteföretag, framförallt inom Bank- och försäkring. Sedan oktober 2014 är Marie ansvarig för Samres interna verksamhetsutveckling och tycker att det roligaste med jobbet är att det leder till att vardagen blir bättre för både våra kunder och medarbetare.
marie.nygren-bonnier@samres.se

Johan Nolenstam – Kontraktschef (COO)

Johan NolenstamJohan Nolenstam har bakgrund som SOS operatör. Sedan 1996 har Johan arbetat på Samres som bl a arbetsledare, projektledare och platschef och har varit Samres Affärsområdeschef för Kontakt Center sedan 2006. Johan känner starkt för att om man väljer rätt inställning, så är ingenting omöjligt.

 johan.nolenstam@samres.se

Ulrika Paulsson – Affärsområdeschef Kvalitetschef (QM)

Ulrika PaulssonUlrika Paulsson har bakgrund som bla personalchef samt jobbat många år inom ICA. Sedan 2001 har Ulrika varit anställd på Samres som biträdande platschef, Information och Utbildningsansvarig och har varit Samres Kvalitetschef sedan 2006 och är fr o m hösten 2012 Affärsområdeschef för Uppdrag. I ett kontinuerligt kvalitetsutvecklingsarbete betraktas kvalitet som ett rörligt mål. Utmaningen är att ständigt söka förbättringsmöjligheter. Utvecklingsarbetet blir därmed en ständigt pågående process och blir aldrig avslutat eller färdigt – ”Den som slutar försöka att bli bättre slutar också att vara bra”.

 ulrika.paulsson@samres.se

Eva Espe – IT chef (CIO)

Eva EspeEva Espe är i grunden utbildad ekonom, men har även läst Öst- Sydöst Asien linjen vid Lunds Universitet. Sedan 1994 har Eva arbetat på Samres bl a som system- och linjeansvarig, platschef och projektledare och är sedan 2006 Samres IT chef. Eva tycker att den mänskliga mjukvaran är avgörande – det är inte vilka redskap som finns utan hur du använder de redskap du har som avgör hur bra resultatet blir till slut.

 eva.espe@samres.se

Marie Axelsson – Ekonomichef (CFO)

Marie AxelssonMarie Axelsson har en bakgrund som civilekonom och har tidigare arbetat på revisionsbyrå. 1995 började Marie som ekonomiansvarig på Samres. Marie gillar ordning och reda bland sifforna, framför allt.

 marie.axelsson@samres.se

Sofia Gidoff – PA chef (HRD)

Sofia GidoffSofia Gidoff är personalvetare med fil.kand från Stockholms Universitet och har tidigare bl.a. arbetat som personalansvarig och controler på ett bygg-och projektledningsföretag. Sedan våren 2009 har Sofia arbetat på Samres som ansvarig på personal- och HR området. Sofia tror att människans potential och kreativitet frigörs i relationen till andra.

 sofia.gidoff@samres.se