Om Samres

Hem/Om Samres

Vi gör det möjligt för alla att komma ut i samhället

Vi kan

Vi kanVi förvandlar erfarenhet till kunskap!

Vår långa erfarenhet ligger till grund för vår kunskap, sedan 1993 har vi arbetat med anropsstyrd trafik och varje år hanterar vi 5 – 6 miljoner resor.

Sedan starten har vi hanterat alla tänkbara situationer, varit med om förändringar och testat nya saker – vi vet vilka situationer vi kan stöta på och vi kan hantera dem!

För att kunna så måste man lyssna, lyssna på våra kunder i beställningssamtalet för att identifiera just den kundens behov.

Vi utvecklar

Vi utvecklarVi bygger utveckling på kunskap och erfarenhet!

Att vara verksam inom anropsstyrd trafik innebär att man ställs inför många olika situationer, detta leder till att man ständigt måste utveckla verksamheten.

Genom att lyssna på kunder, uppdragsgivare, transportörer och egen personal så omvandlar vi idéer till verklighet.

Vi sparar

Vi spararVi sparar på våra gemensamma resurser!

Samres har genom åren utvecklat metoder och rutiner för att samutnyttja de fordonsresurser som står till buds.

En kostnadseffektiv beställningscentral med tillhörande effektiva administration gör att samhället till en rimlig kostnad kan erbjuda dessa tjänster till sina invånare.

Affärsidé

Att organisera anropsstyrd trafik på uppdrag av offentliga huvudmän samt utveckla nya trafikidéer med fokus på anropsstyrd trafik

Ledord

Resorna skall för resenärerna kännetecknas av hög kvalitet och god säkerhet samt för uppdragsgivaren genomföras kostnadseffektivt med hänsyn till uppställda regler för resenärernas servicenivå.

 • Kvalitet för resenärerna:
  Trygghet och Punktlighet
 • Kvalitet för huvudmännen:
  Säkerhet, Utveckling och Kostnadseffektivitet

Historik

Samres startade sin verksamhet 1994 med ett uppdrag i lundaregionen och för Karlstad kommun med beställningscentral i Gällivare. Redan samma år utökades verksam heten med ett uppdrag åt Helsingborgs stad. I samband med detta övertog företaget också en beställningscentral i Helsingborg.

 • År 1997 erhöll Samres ett uppdrag av Länstrafiken Skaraborg och etablerade verksamhet i Skövde / Falköping.
 • År 1998 tillkom ett uppdrag i Sörmland. Beställningscentralen i Gällivare lades då ner och en större central etablerades i Eskilstuna. Samma år vann Samres uppdraget med färdtjänsten i Norrköping och etablerade en beställningscentral där.
 • År 2000 utvidgades verksamheten med förtjänsten i Linköping. Vidare erhöll företaget uppdraget att sköta trafikupplysning och viss kundservice åt Östgötatrafiken. Verksamhet etablerades i Linköping.
 • År 2002 fördubblades företagets verksamhet i Skåne varför en kraftig utbyggnad och omstrukturering ägde rum i Helsingborg.
 • År 2003 förnyades avtalet i Västra Götaland och Samres övertog en beställningscentral i Partille.
 • År 2004 startar Samres upp en beställningscentral i Tartu, Estland. Det här är en framtidssatsning för Samres. Den nya centralen i Estland skapar möjligheter att ta uppdrag även inom andra områden och på nya marknader. Tanken är att den nya centralen skall vara ett komplement och en backup för att upprätthålla servicenivån om det blir problem vid någon av Samres svenska beställningscentraler.
 • År 2005 får Samres uppdraget att sköta en del utav färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Verksamheten sköts via beställningscentralen i Tartu. Under samma år tillkommer uppdrag åt Lunds kommun gällande färdtjänsten i Lunds kommun. Samres erhåller även uppdraget år Gotlands kommun. I Gotlandsuppdraget ingår färdtjänstresor, sjukresor, viss linjetrafik bl a Plustrafik, tjänsteresor samt förvaltningsresor.
 • På grund utav ny upphandlig i Skåne förlorar Samres uppdraget i Nord Västra Skåne till en annan entreprenör.
 • År 2006 tillkom uppdragen med att sköta jourverksamhet åt Jämtland och Kronobergs län.
 • År 2007 tillkom uppdrag att sköta sjukresor, färdtjänst och närtrafik åt AB Dalatrafik. Beställningscentralen i Falköping utökas med sjukresor för Göteborg, Härryda och Mölndals kommuner.
 • År 2008 fick vi utökat uppdrag åt Färdtjänsten i Stockholm samt att driva beställningscentral för särskild kollektivtrafik i Gävleborgs län.
 • År 2009 fick vi förnyat förtroende av Västtrafik Anropsstyrd Trafik AB, samt av Region Skåne för uppdraget Östra Skåne. Dessutom utökades uppdraget i Skåne med nattjour för Nordvästra Skåne.

Samres idag

Samres är idag det ledande företaget i branschen både vad gäller omfattning, teknisk utveckling och kvalitetsarbete. Samres ansvarar för färdtjänst i 120 svenska kommuner, en norsk kommun (Oslo), sjukresor i åtta landsting samt närtrafik och kompletteringstrafik åt fem länstrafikbolag. Årsomsättningen är mer än 400 miljoner kronor.

Samres har ca 325 anställda och finns på följande platser

 • Lund (huvudkontor)
 • Helsingborg
 • Skövde
 • Oslo (Norge)
 • Tartu (Estland)
 • Chisinau (Moldavien)
 • Dakar (Sénégal)

När det gäller den tekniska utvecklingen jobbar Samres med ökad punktlighet, bättre fordonsutnyttjande, linjeläggningar av resor och ökad integration med den linjelagda kollektivtrafiken. Allt detta bidrar till lägre kostnader för våra uppdragsgivare.