VD har ordet

Hem/Nyheter/VD har ordetPage 2

En plattform för hela resan

När jag skriver dessa ord så är valrörelsen intensiv och det är inte klart vem som vinner, även om opinionsmätningarna pekar i en tydlig riktning. Politisk argumentation handlar till stor del om valet av perspektiv. Det finns flera olika sanningar, beroende på ur vilken synvinkel olika samhällsproblem betraktas. Konsten att vinna val handlar om att formulera sig så att flest människor känner igen sig.

Läs mer

Visioner som skapar energi

När du läser detta nummer av Samband så har riksdagen med största sannolikhet tagit beslut om ny kollektivtrafiklag (prop. 2009/10:200), en förändring som öppnar för större dynamik och ökat resande. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2012 men redan i dag pågår ett ambitiöst arbete inom ramen för det så kallade Fördubblingsprojektet i syfte att dubbla kollektivtrafikens marknadsandel.

Läs mer

Alla ska med på resan

När våren äntligen kommer (för oss i Skåne räknades redan den 25 februari som första vårdag enligt gängse definition) så glömmer vi snabbt vinterns snökaos. För oss som dagligen arbetar med att planera transporter och hantera människors personliga logistik så kan vädret sannerligen medföra tuffa utmaningar, men den gångna vintern ger även insikt om hur vardagen är för alla dem som av olika anledningar inte kan resa med bil eller kollektivtrafik på egen hand.

Läs mer

Tillsammans löser vi utmaningarna

Att förbereda tal och anföranden om den egna verksamheten ger goda tillfällen att frigöra sig från vardagens detaljer och lyfta blicken. En sådan möjlighet hade jag nyligen när jag formulerade mitt inledningstal vid Samres första kundkonferens – Tillsammans. Jag konstaterade att de kommande åren kommer att föra med sig förändringar. Det handlar om ”finanskrisen” som med fördröjd effekt påverkar offentliga budgetar, om de politiska ambitionerna bakom Lundins utredning och sist men inte minst att resenärernas krav på kvalitet, service och tillgänglighet ökar.

Läs mer

Nyttigt ifrågasättande av gamla sanningar

I slutet av september överlämnar Utredningen om en ny kollektivtrafiklag sitt slutbetänkande till regeringen. Den särskilde utredaren Ulf Lundin fick sitt uppdrag av regeringen våren 2008 och har på kort tid lyckats skaka om kollektivtrafik-Sverige, inte minst med tankarna på fritt marknadstillträde. Oavsett vad man tycker om Lundins förslag till lösningar, så bidrar utredningens perspektiv med resenärens behov i fokus till en värdefull diskussion och till att ”gamla sanningar” ifrågasätts.

Läs mer