Pressmeddelanden

Hem/Nyheter/PressmeddelandenPage 4

Samres begär överprövning av olagliga direktupphandlingar

Samres AB har begärt överprövning av tre olagliga direktupphandlingar som genomförts i Örebro län och som berör beställningscentralen för anropsstyrd trafik och det bolag som ägs av länstrafiken, Transam AB.

Mer information finns att läsa i nedanstående filer:

Pressmeddelande med anledning av överprövningar i Örebro län (pdf)
Bilaga 1

Läs mer

Generationsskifte i Samres – PEQ ny huvudägare

PEQ har tillsammans med bolagets ledning ingått avtal om att förvärva majoriteten i Samres AB. De tidigare huvudägarna behåller en minoritetspost och är fortsatt verksamma i bolagets styrelse. Samres startades 1994 och har specialiserat sig på att organisera färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik på uppdrag av trafikhuvudmän, främst kommuner och landsting.

Läs mer

Samres får nytt förtroende på Gotland

Gotlands kommun har genomfört upphandling av beställningscentral för anropsstyrd trafik. Upphandlingen vanns av Samres AB och avtalet sträcker sig från 2010-11-01–2013-10-31 med möjlighet till 2 års förlängning.
Uppdraget drivs även idag av Samres AB.

Läs mer

Samres anpassar organisationen

Samres avser att anpassa organisationen till att uppdragen i Stockholm upphör under sommaren. Cirka 20-25 tjänster berörs i Falköping, Eskilstuna, Helsingborg, Ludvika och Norrköping. Företagets ledning har inlett förhandlingar med facket om den framtida bemanningen.

Förändringen innebär att beställningsmottagningen blir mindre, och förändringen motsvarar bortfallet av Stockholmsuppdragen. Samres behåller alla befintliga

Läs mer

Samres vann upphandlingen

Samres vann upphandlingen av beställningscentral för Norrköping och Linköpings kommun
Norrköping och Linköpings kommun har upphandlat beställningscentral för sina samhällsbetalda resor. Upphandlingen vanns av Samres AB och avtalet sträcker sig till 2013 med upp till två års möjlig förlängning.

Uppdraget drivs även idag av Samres AB.

Läs mer

Samres första utlandsuppdrag!

Samres har vunnit upphandlingen om att skapa färdtjänst för Lääne-Viruma län i Estland.

I uppdraget ingår att utarbeta regler för färdtjänst samt underlag för upphandling av transportörer och beställningscentral. Det är således ännu endast ett utredningsuppdrag och uppdraget att driva beställningscentralen kommer att upphandlas i ett senare skede.

Ansvarig är Agnes Salundi,

Läs mer