Pressmeddelanden

Hem/Nyheter/PressmeddelandenPage 2

Dokumentärfilm i SVT, Hallå Dakar!

När Samres öppnar ett callcenter i Senegal börjar jakten på lokala språksnillen. 650 unga senegaleser söker till svenskkursen i hopp om att få ett jobb. De har sju månader på sig att lära sig flytande svenska och bara de allra bästa kommer att klara det stora slutprovet. Det finns nu

Läs mer

Rapport om Samres verksamhet på Gotland

Region Gotland har låtit revisionsfirman Pwc granska Samres verksamhet på Gotland.

I rapporten konstaterar Pwc bland annat följande:
Vid vår medlyssning av inspelade samtal var det endast ett samtal där språkförbistring var ett problem, och även i detta fall lyckades Samres personal genomföra resenärens beställning. Ungefär hälften av samtalen var från

Läs mer

Kostsamt för drift av beställningscentraler utan upphandling

Östergötland
Svenskt näringsliv har idag publicerat ett inslag kring turerna i Östergötland, där Östgötatrafikens upphandling stoppades i rätten på grund av olagliga krav kring lokalisering av beställningsmottagningen, varpå man valde att inte konkurrensutsätta verksamheten, utan driva den i egen regi.

Se filmen nedan och läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida:

Läs mer

Samres rustar för framtiden

Den samlade svenska kollektivtrafikbranschen jobbar framåt mot målet att fördubbla det kollektiva resandet. En viktig beståndsdel i det arbetet är att integrera den anropsstyrda kollektivtrafiken med den linjelagda kollektivtrafiken. Runt om i Sverige genomförs nu en rad olika projekt där detta nu händer.

Anropsstyrd kollektivtrafik utgörs bland annat utav färdtjänst, sjukresor

Läs mer

Lomma kommun förlänger sitt avtal med Samres

Förlängning av avtal för kommunala resor
Samres hanterar skolskjutsar, dagvårdsresor och andra kommunala resor på uppdrag åt Lomma kommun, nu utnyttjar Lomma kommun sin förlängningsmöjlighet genom att avropa option till och med 2015-06-30.

Arbetet präglas av ett mycket gott samarbete och Samres tackar för förtroendet.

Läs mer

Samres får nytt och utökat förtroende av Västtrafik

Nytt och utökat uppdrag
Samres får uppdraget att hantera de cirka 450 000 inkommande samtal och 100 000 resegarantiärenden Västtrafik får varje år, avseende den allmänna kollektivtrafiken i Västra Götaland. Samres behåller samtidigt uppdraget att driva Västrafiks beställningscentral för anropstyrd trafik.  Avtalet är på 3,5 år med möjlighet till ett års

Läs mer

Nya sätt att hantera sina resor!

AlfaOnline & AlfaPro
I våra verksamheter i Sörmland och Linköping lanserar vi nu AlfaOnline och AlfaPro. Det är två nya sätt att administrera resor för kunder, anhöriga och proffsanvändare.

Vad är AlfaOnline?
För att underlätta kundernas vardag så har Snapcode AB tagit fram AlfaOnline, med AlfaOnline kan kunden eller anhöriga boka, avboka och

Läs mer

Ny norsk hemsida

Nu är vår norska hemsida klar!

Från och med idag finns vi på samres.no, där kan man följa ev driftstörningar, beställa sina resor, få info om vad som händer hos Samres i Norge.

Klicka på länken
www.samres.no
och kolla in vår norska verksamhet.

Läs mer