Nyheter

Hem/NyheterPage 8

Utmanande start för Samres i Oslo

Uppstarten i Oslo blev ett riktigt eldprov för Samres. Den inledande anstormningen satte företagets resurser och erfarenheter på prov.

Martin Andersson, projektledare för Samres etablering i Oslo, kommer aldrig att glömma antalet inkommande samtal den första dagen, 11 847 stycken. Det ska ställas mot de 600-700 planerade samtalen för en dag. Problem med överlämningen från den tidigare leverantören gjorde att inga bokningar fanns i systemet när Samres öppnade växlarna den 3 januari.

Läs mer

Ny styrelseledamot i Samres

Eva Östling Ollén, vd för Sveriges hotell- och restaurangföretagare och fd chef för Svenskt Näringsliv Syd blir ny styrelseledamot i Samres från och med mars månad 2011.

Läs mer

Linda Jönsson ny trafikchef i Oslo

Linda Jönsson är ny platschef i Oslo och kommer successivt att ta över efter Martin Andersson som har varit projektledare för uppstarten. Tillsammans med en administrativ stab kommer hon att leda verksamheten på plats.

Läs mer

Nöjda kunder i Linköping gav bonus!

Under perioden oktober till december var resenärerna i Linköpings kommun särskilt nöjda med hur de blivit bemötta av Samres. Samres har därför tilldelats en bemötandebonus av Linköpings kommun, som beställer statistiken över kundnöjdhet.

Läs mer

Nytt uppdrag i Östra Skåne

Den 1 januari 2011 tog Samres över omsorgsresorna i Kristianstads kommun. Fokus på förberedelser, dialog och flexibilitet har skapat en smidig övergång och väl fungerande verksamhet.

Läs mer

Samres begär överprövning av olagliga direktupphandlingar

Samres AB har begärt överprövning av tre olagliga direktupphandlingar som genomförts i Örebro län och som berör beställningscentralen för anropsstyrd trafik och det bolag som ägs av länstrafiken, Transam AB.

Mer information finns att läsa i nedanstående filer:

Pressmeddelande med anledning av överprövningar i Örebro län (pdf)
Bilaga 1

Läs mer

Samres står sig i konkurrensen

Samres är verksamt i en bransch som på många sätt är ny – marknaden befinner sig i ständig utveckling och konkurrensen tilltar. Men Samres proaktiva arbetssätt gör att uppdragsgivarna gärna förblir trogna.

Läs mer