Nyheter

Hem/NyheterPage 7

Nytt uppdrag i Åtvidaberg

I juli månad fick Samres i uppdrag av Östgötatrafiken att utföra så kallade inomkommunala tjänster i Åtvidaberg. I inomkommunala tjänster ingår sjukresor, färdtjänst och områdestrafik.
Uppdraget innebär cirka 25 000 resor per år.

Läs mer

Stora möjligheter med flextrafik

I Danmark har den utvecklats mycket de senaste åren. I Sverige börjar intresset växa men än så länge är det få orter som kommit igång. Men potentialen för expansion är stor, inte minst i framtiden – för flextrafiken.

Flextrafik

Flextrafik – ett viktigt komplement till linjetrafiken

Läs mer

Två perspektiv på oberoende beställningscentraler

Clifford Landin är biträdande upphandlingschef på kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, som nyligen handlade upp beställningscentral för samhällsbetalda resor. Percy Westerlund representerar 18 000 pensionärer som ordförande för Uppsala pensionärers samarbetsråd. Utifrån två helt olika perspektiv ser de båda fördelar med oberoende beställningscentraler.

Läs mer

Samres startar beställningscentral i Senegal

Måndag till fredag, fem timmar om dagen från mars till november ägnar sig 32 senegalesiska studenter åt att lära sig svenska. Deras mål är att få arbeta på Samres beställnings- och samordningscentral som planeras vara igång i början av nästa år.

Läs mer

Goda erfarenheter av utlandsetableringar

Valet av Senegal är inte bara lämpligt för Samres. För många i Dakar, där arbetslösheten är hög, är satsningen välkommen.

Lars Bokander, språkutbildare på Samres och med erfarenhet av etableringen i Moldavien, var en av dem som var med och identifierade Senegal som lämpligt för etablering.

Läs mer

Anropsstyrd trafik – ett viktigt redskap i fördubblingsarbetet

Den anropsstyrda trafiken kan frigöra resurser till att öka det kollektiva resandet. Martin Andersson, marknadschef på Samres, berättar hur.
En enig kollektivtrafikbransch i Sverige har antagit utmaningen att fördubbla resandet i kollektivtrafiken till år 2020 (jämfört med 2006).
Just nu pågår ett intensivt arbete runt om i landet, både med att bidra

Läs mer

Förlängda avtal och kundnöjdhetsbonus

I Dalarna, Östergötland och Västra Götaland gläds Samres över de nyligen förlängda avtalen med respektive trafikhuvudman. I Östergötland och i Västra Götaland har Samres dessutom tilldelats en kundnöjdhetsbonus.

Läs mer