Nyheter

Hem/NyheterPage 3

Kostsamt för drift av beställningscentraler utan upphandling

Östergötland
Svenskt näringsliv har idag publicerat ett inslag kring turerna i Östergötland, där Östgötatrafikens upphandling stoppades i rätten på grund av olagliga krav kring lokalisering av beställningsmottagningen, varpå man valde att inte konkurrensutsätta verksamheten, utan driva den i egen regi.

Se filmen nedan och läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida:

Läs mer

Samres rustar för framtiden

Den samlade svenska kollektivtrafikbranschen jobbar framåt mot målet att fördubbla det kollektiva resandet. En viktig beståndsdel i det arbetet är att integrera den anropsstyrda kollektivtrafiken med den linjelagda kollektivtrafiken. Runt om i Sverige genomförs nu en rad olika projekt där detta nu händer.

Anropsstyrd kollektivtrafik utgörs bland annat utav färdtjänst, sjukresor

Läs mer

Lomma kommun förlänger sitt avtal med Samres

Förlängning av avtal för kommunala resor
Samres hanterar skolskjutsar, dagvårdsresor och andra kommunala resor på uppdrag åt Lomma kommun, nu utnyttjar Lomma kommun sin förlängningsmöjlighet genom att avropa option till och med 2015-06-30.

Arbetet präglas av ett mycket gott samarbete och Samres tackar för förtroendet.

Läs mer

Samres får nytt och utökat förtroende av Västtrafik

Nytt och utökat uppdrag
Samres får uppdraget att hantera de cirka 450 000 inkommande samtal och 100 000 resegarantiärenden Västtrafik får varje år, avseende den allmänna kollektivtrafiken i Västra Götaland. Samres behåller samtidigt uppdraget att driva Västrafiks beställningscentral för anropstyrd trafik.  Avtalet är på 3,5 år med möjlighet till ett års

Läs mer

Länstrafiken i Örebro får avslag

Kammarätten avslår Länstrafiken Örebro AB:s begäran om att slippa betala upphandlingsskadeavgift.
I en dom den 26 februari så avvisar Kammarrätten i Göteborg Länstrafiken Örebros begäran om att slippa betala den upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket ålagt Länstrafiken att betala på grund av att man driver beställningscentral i strid med gällande lagstiftning.

Läs hela den

Läs mer

Samres deltar i seminarium i Sveriges riksdag!

Ekonomisk integration i praktiken
Under rubriken ”Ekonomisk integration i praktiken” så bjuder Folkpartiet Liberalerna in till ett seminarium i riksdagen 4 feb.

Medverkar gör bland annat EU-nämndens ordf Allan Widman (FP), Moldaviens ambassadör i Sverige och Björn Falk, VD Samres AB, Iulia Cemurtan, Samres South East SRL.

Läs mer Ekonomisk Integration!

Läs mer

Nya sätt att hantera sina resor!

AlfaOnline & AlfaPro
I våra verksamheter i Sörmland och Linköping lanserar vi nu AlfaOnline och AlfaPro. Det är två nya sätt att administrera resor för kunder, anhöriga och proffsanvändare.

Vad är AlfaOnline?
För att underlätta kundernas vardag så har Snapcode AB tagit fram AlfaOnline, med AlfaOnline kan kunden eller anhöriga boka, avboka och

Läs mer