Nyheter

Hem/NyheterPage 10

Elddop för krisberedskapen

Branden i Helsingborg var ett elddop för Samres krisberedskap. Men frukten av noggranna förberedelser kunde skördas och kunderna fick det de betalat för.

Lördag morgon april 2010. Medan flertalet helsingborgare fortfarande sover så börjar ännu en arbetsdag på Samres beställningscentral, klockan halv sju som vanligt. Men 07.05 går larmet – det stora tryckeriet som ligger vägg-i-vägg har börjat brinna. Katastrof hotar. Samres personal får snabbt lämna sitt kontor och står utan möjlighet att svara på kundsamtal. Trafikchef och ITchef larmas, samtidigt som personalen skickas hem.

Läs mer

Effektiv kollektivtrafik med Samres

Avesta-modellen:

I Avesta kommun, södra Dalarna, såg man kostnaderna för kollektivtrafiken växa sig allt större samtidigt som passagerarna blev färre. Tack vare viljan och modet att tänka nytt är det nu dags att sjösätta en mera effektiv modell, anpassad till lokala förhållanden.

Hösten 2009 började projektgruppen sitt arbete. Kommunen, huvudmannen Dalatrafik och Samres skulle i samverkan ta sig an kostnadsgaloppen och komma med förslag på hur kollektivtrafiken skulle kunna bli ett mer attraktivt alternativ. Oskar Jonsson vid Transportforskningsguppen i Borlänge (TFK) fick leda arbetet.

Läs mer

Samres utvecklar färdtjänst i Estland

Under tre månader undersökte Samres resor för handikappade och äldre i tio estniska kommuner. Analysen presenterades i början av maj vid ett seminarium i Rakvere, en stad ca tio mil öster om Tallin.

Samres har genom dotterbolaget Samreis Eesti AS funnits på plats i Estland sedan 2004. Då började företaget utbilda personal för att kunna hantera telefonsamtal från kunder inom färdtjänst och sjukresor i Sverige. Platsen för Samres verksamhet var då som nu staden Tartu i södra Estland. Allt gick planenligt och det första beställningssamtalet togs emot i mars 2005.

Läs mer

Pionjärsatsning får fint besök

Samres beställningscentral i Moldaviens huvudstad Chisinau väcker uppmärksamhet. Nyligen fick man fint besök i form av Sveriges ambassadör Mats Åberg.

– Ja, det föll sig naturligt att besöka företaget, säger ambassadören på telefon från sin stationeringsort Bukarest. Detta är en av de första satsningarna som ett svenskt företag gör i landet. I Samres fall handlar det dessutom om en satsning som vuxit från det faktum att Sverige under ett antal år stöttat svenskutbildningen vid universitetet i Chisinau.

Läs mer

Samres vann upphandlingen

Samres vann upphandlingen av beställningscentral för Norrköping och Linköpings kommun
Norrköping och Linköpings kommun har upphandlat beställningscentral för sina samhällsbetalda resor. Upphandlingen vanns av Samres AB och avtalet sträcker sig till 2013 med upp till två års möjlig förlängning.

Uppdraget drivs även idag av Samres AB.

Läs mer

Realtidsinformation underlättar vid trafikstörningar

Under 2010 har vädret skapat kaos i trafiken runt om i landet. Tåg har blivit stående på rälsen i timtal, ställts in eller blivit kraftigt försenade. Även biltrafiken har drabbats av de kraftiga väderomslagen. För att minimera störningar i trafiken på grund av dåligt väder eller andra oförutsedda omständigheter, arbetar Samres idag med en rad olika hjälpmedel, bland annat så kallad TLÖ, Trafikledning och övervakning, textmeddelanden och störningswebb.

Läs mer

Samres hjälper uppdragsgivare hitta lösningar

Samres har kompetens inom en rad områden, allt från planering till bokningar och själva utförandet av resor, inom den anropsstyrda kollektivtrafiken. Tack vare den breda kompetens som företaget utvecklat under åren, har Samres idag en helhetssyn på den anropsstyrda trafiken. Därför har Samres blivit ett företag som kommit att samarbeta

Läs mer

Samres första utlandsuppdrag!

Samres har vunnit upphandlingen om att skapa färdtjänst för Lääne-Viruma län i Estland.

I uppdraget ingår att utarbeta regler för färdtjänst samt underlag för upphandling av transportörer och beställningscentral. Det är således ännu endast ett utredningsuppdrag och uppdraget att driva beställningscentralen kommer att upphandlas i ett senare skede.

Ansvarig är Agnes Salundi,

Läs mer