Blogg

Hem/Samband/VD har ordet/Motivation och engagemang en förutsättning

Motivation och engagemang en förutsättning

Nu växer vi med en ny enhet i vår gemensamma beställningscentral. Även om Afrika framstår som avlägset – inte minst kulturellt – så krymper avstånden snabbt. Med teknikens hjälp är centralen knappt mätbart på längre avstånd än kontoret i Lund och därmed så fungerar alla våra beställningscentraler som en enhet. Och i det globala kunskapssamhället krymper även de kulturella och kunskapsmässiga avstånden snabbt.

När vi har presenterat satsningen på den nya centralen internt så har reaktionerna nästan uteslutande varit positiva. Medarbetarna känner trygghet i att vårt beprövade koncept för att träna och handleda människor från andra länder att ta emot samtal fungerar. Tekniken har testats tidigare. Människorna på plats som just nu utbildar 32 medarbetare på plats i Senegal kan sin sak.

Alla i Samres vet att motiverade och engagerade medarbetare som drömmer om att få göra en insats är A och O för framgång. Och om det är något som det finns gott om i Senegal så är det välutbildade unga personer som drömmer om ett bra jobb, gärna för ett internationellt företag som kan öppna världen för dem. Arbetslösheten är hög och alternativen är inte så många. Förutsättningarna finns.

Kraven är höga: resenärerna ska inte märka skillnad på samtal som tas emot i Falköping och i Dakar. Det innebär att vi kommer att ge våra nya medarbetare insikter om hur det fungerar i Sverige: Vad innebär snö för framkomligheten? Vad är Konsum? Hur kan det komma sig att så många äldre bor för sig själv, utan anhöriga i närheten. Kvaliteten är det viktigaste – att vi bidrar till att skapa jobb och framtidstro i en annan del av världen gör det ännu bättre. Vi är övertygade om att det fungerar!

Björn Falk, VD Samres