Blogg

Hem/Samband/VD har ordet/Morötter för att stimulera ökad konkurrens

Morötter för att stimulera ökad konkurrens

Det händer att jag får frågan om vilka våra främsta konkurrenter är. Mitt svar brukar vara att vi har många konkurrenter; allt från stora taxiföretag till callcenterverksamheter – ingen nämnd och ingen glömd – men ingen med exakt den profil som Samres har. Men vår värsta konkurrent är inget enskilt företag, utan offentlig sektors motsvarighet till gör-det-själv; nämligen egen regi.

Svensk offentlig sektor har som regel inget emot att anlita specialister, all kompetens kan omöjligen rymmas i de egna organisationerna. Följaktligen anlitas konsulter och experter som utredare och rådgivare. Inte sällan koncentrerar samma organisationer enheter – t ex specialistfunktioner inom vården – till enstaka sjukhus. Patienten med brusten blindtarm får bättre vård om han eller hon opereras av en läkare som gör 100 sådana operationer per år än om skalpellen hanteras av en läkare som gör årets första och enda blindtarmsingrepp.

Trots detta lockar egen-regi. Argumenten kan handla om lokal närhet, som till exempel i Gävle där trafikhuvudmannen nu startar egen central och utan upphandling tar över verksamheten. Blir gör-det-själv bättre? Sällan för resenärerna, skattebetalarna eller ekonomins funktion. Och medan privatpersoner som fixar hemma är väl medvetna om att de gör ett aktivt val om vad fritiden ska ägnas åt, så innebär egen-regi att offentliga aktörer startar verksamheter utanför kärnområdet. Kanske borde LOU ändras med mer ”morot” och mindre ”piska” för att stimulera konkurrensen, på samma sätt som ROT och RUT stimulerat tjänstesektorns tillväxt på bekostnad av glada amatörer?

Björn Falk, VD Samres