Information om tillgänglighet

Hem/Kontaktuppgifter/Information om tillgänglighet

Samres önskar att hemsidan skall vara tillgänglig för så många människor som möjligt. Nedan följer några tips om hur du som har svårt att läsa vanlig text lättare kan ta till dig informationen.

Förstora texten

För att texten skall bli större på en hemsida trycker du på ”Ctrl” + ”plustecknet”. Du kan förstora i flera steg. För att minska textstorleken trycker du på ”Ctrl” + ”minustecken”. För att återvända till vanlig visning trycker du ”Ctrl” + ”0”.