Category : VD har ordet

Hem/Samband/Archive by Category "VD har ordet"

Pionjäranda

Samres är ett företag som bryter ny mark när det gäller utvecklingen av färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik. Det kan handla om användningen av ny teknik för bättre samordning av resor, vilket exemplet Linköping tydliggör i detta nummer av Samband. Att vi ständigt strävar efter att lösa vårt uppdrag – att göra det möjligt för alla att komma ut i samhället – på ett ännu bättre sätt är inbyggt i Samres kultur.

Fortsätt läsa

Ett smartare Samres

Kan man skriva en ledare om processorientering? Ett komplext ämne som lätt får internt fokus. Jag erkänner villigt att jag var skeptisk, men lät mig övertalas. Det som fällde avgörandet var vilka effekter det till synes främst interna förändringsarbetet får för alla dem som nyttjar våra tjänster.

Ytterst handlar allt vi gör om att se till att resenärerna kan färdas från A till B på tryggt och säkert vis och med individuellt anpassad transport, samtidigt som vi tillhandahåller tjänsten på ett effektivt sätt. Genom att vi noga kartlägger hur vi gör detta blir det tydligt dels om och i så fall var kvaliteten brister, dels vilka arbetsmoment som tillför respektive inte tillför mervärde. Det handlar inte om att springa fortare, utan om att undvika dubbelarbete och att jobba smart och effektivt.

Fortsätt läsa

Att leva som vi lär

I detta nummer av Samband skriver vi om Ewa Björlings besök på vår central i Moldavien. Där jobbar i dag ett 80-tal personer med att ta emot beställningar. De har sällskap av ett trettiotal senegaleser i Dakar, liksom sedan tidigare av XX medarbetare i estniska Tartu. Samtliga visar att det går bra att utbilda ambitiösa och välutbildade ungdomar i andra länder att ta emot telefonbeställningar på god svenska. Vår statistik visar att kvaliteten inte skiljer sig från den som levereras av våra medarbetare i Sverige.

Fortsätt läsa

Med användarna i centrum

Förr var det inte ovanligt att man i IT-sammanhang såg termen SBS, en förkortning av ”Skit Bakom Spakarna”. Kanske var det ett elakt uttryck för supportens frustration när användarna inte uppförde sig som systemkonstruktörerna ville. På senare år har emellertid produkter och system som bygger på mer användarvänlig logik (läs: Apple, Google m fl) tvingat fram en positiv utveckling.

Fortsätt läsa

Potential för ökad svensk export

Samres har blivit ett internationellt företag, inte enbart genom att anlita människor i andra länder för att ta emot beställningar utan även som en följd av nya uppdrag att utveckla färdtjänst och sjukresor utomlands. Vi har tidigare beskrivit det uppdrag Samres vann i Oslo. I detta nummer berättar vi stolt om uppdraget att utveckla färdtjänsten i Lääne Viruma i Estland.

Att svensk välfärd exporteras är något vi svenskar talar mycket om, medan det kanske har hänt lite mindre och gått långsammare än vad många hade hoppats på. Det är inte heller ovanligt att utvecklingen på kort sikt underträffar förväntningarna för att överträffa dem på lång sikt. Vi på Samres är fast övertygade om att framtiden rymmer stora möjligheter. Svensk välfärd är effektiv och välorganiserad i ett internationellt perspektiv och det finns mycket kunskap vi kan exportera.

En akilleshäl är att basen för de svenska företagen i välfärdens tjänst är smal, hemmamarknaden blir ju liten i ett land av Sveriges storlek. Dessutom handlar många landsting i Sverige fortfarande inte upp den typ av tjänster vi erbjuder. Förutom att det minskar styrkan i vår argumentation utomlands så begränsar det utvecklingen av både näringslivet och tjänsterna som sådana.

Fakta är att det finns utrymme för fem företag av Samres storlek i vår bransch bara i Sverige om alla handlade upp. Och för minst 500 om hela den offentliga sektorn konkurrensutsattes! Potentialen finns, men hur är det med viljan?

Jul på dina villkor

Om man söker på ”jul” plus ”resa” så svarar Google med sida upp och sida ned fyllda av länkar till resebolag som erbjuder destinationer som Thailand, Kanarieöarna och Madeira med flera resmål. För många handlar emellertid julresan om så enkla och vardagliga ting som att kunna besöka släktingar och vänner under julhelgen. Att få det stöd och hjälp som krävs för att slippa fira julen i ensamhet.

För oss på Samres innebär julhelgerna en hektisk tid för att vi ska leva upp till vår vision: Att göra det möjligt för alla att komma ut i samhället. Vår roll är att säkerställa att alla resurser som upphandlats verkligen finns till för våra resenärer och att dessa resurser används så att så många som möjligt får resa. För även om hänsyn tas till regelverk, krav på sänkta kostnader och bättre samordning, samt ökad integration med den vanliga kollektivtrafiken, kvarstår det faktum att grunden för allt vi gör handlar om att erbjuda människor rörlighet på deras villkor. Det blir vårt bidrag till julfriden.

Som oberoende beställningscentral betraktar vi resenären som kund, även om kostnaden för resan i huvudsak bärs av samhället och sker enligt gemensamt beslutade regler. För att vara tydliga med varför Samres finns till och för vem, pågår sedan en tid ett internt arbete som handlar om våra grundläggande värderingar och hur vi förhåller oss till varandra och vår omvärld.

Jag återkommer säkert kring detta under 2012, men först vill jag önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Björn Falk, VD Samres

Är det viktigt att vi följer lagen?

Är det viktigt att vi följer lagen? Den frågan har jag aldrig fått i egenskap av VD för Samres. Däremot har jag åtskilliga gånger fått höra – såväl direkt som på omvägar – att Samres har rykte om sig att vara obekvämt på grund av att vi överklagar offentliga beslut i syfte att pröva om Lagen om offentlig upphandling följs. Nu senast handlar det om Örebro, där vi har begärt överprövning av tre fall av olagliga direktupphandlingar av beställningscentraler för anropsstyrd trafik.

Och visst hade det varit mer bekvämt att vara tyst, att utgå från att lagbrotten upptäcks och beivras ändå. Men vi vet att när det gäller LOU så sker inte så många spontana ”poliskontroller” och risken för upptäckt är låg. Tyvärr är det också så att beslutsfattare i det offentliga, som inte skulle fuska med att betala TV-licens eller bryta mot hastighetsgränserna, tycker att det är helt okej att bryta mot LOU.

För oss betyder det att vår bransch inte får chansen att visa vad vi går för. För skattebetalarna innebär frånvaron av konkurrens i förlängningen högre kostnader. Och för dem som är beroende av anropsstyrd trafik för att röra sig i vardagen medför det på sikt sämre lösningar. Ingen vinner. Därför kommer Samres att fortsätta att hävda att Lagen om offentlig upphandling följs. Så länge det behövs.

Björn Falk, VD Samres

Motivation och engagemang en förutsättning

Nu växer vi med en ny enhet i vår gemensamma beställningscentral. Även om Afrika framstår som avlägset – inte minst kulturellt – så krymper avstånden snabbt. Med teknikens hjälp är centralen knappt mätbart på längre avstånd än kontoret i Lund och därmed så fungerar alla våra beställningscentraler som en enhet. Och i det globala kunskapssamhället krymper även de kulturella och kunskapsmässiga avstånden snabbt.

När vi har presenterat satsningen på den nya centralen internt så har reaktionerna nästan uteslutande varit positiva. Medarbetarna känner trygghet i att vårt beprövade koncept för att träna och handleda människor från andra länder att ta emot samtal fungerar. Tekniken har testats tidigare. Människorna på plats som just nu utbildar 32 medarbetare på plats i Senegal kan sin sak.

Alla i Samres vet att motiverade och engagerade medarbetare som drömmer om att få göra en insats är A och O för framgång. Och om det är något som det finns gott om i Senegal så är det välutbildade unga personer som drömmer om ett bra jobb, gärna för ett internationellt företag som kan öppna världen för dem. Arbetslösheten är hög och alternativen är inte så många. Förutsättningarna finns.

Kraven är höga: resenärerna ska inte märka skillnad på samtal som tas emot i Falköping och i Dakar. Det innebär att vi kommer att ge våra nya medarbetare insikter om hur det fungerar i Sverige: Vad innebär snö för framkomligheten? Vad är Konsum? Hur kan det komma sig att så många äldre bor för sig själv, utan anhöriga i närheten. Kvaliteten är det viktigaste – att vi bidrar till att skapa jobb och framtidstro i en annan del av världen gör det ännu bättre. Vi är övertygade om att det fungerar!

Björn Falk, VD Samres

Morötter för att stimulera ökad konkurrens

Det händer att jag får frågan om vilka våra främsta konkurrenter är. Mitt svar brukar vara att vi har många konkurrenter; allt från stora taxiföretag till callcenterverksamheter – ingen nämnd och ingen glömd – men ingen med exakt den profil som Samres har. Men vår värsta konkurrent är inget enskilt företag, utan offentlig sektors motsvarighet till gör-det-själv; nämligen egen regi.

Svensk offentlig sektor har som regel inget emot att anlita specialister, all kompetens kan omöjligen rymmas i de egna organisationerna. Följaktligen anlitas konsulter och experter som utredare och rådgivare. Inte sällan koncentrerar samma organisationer enheter – t ex specialistfunktioner inom vården – till enstaka sjukhus. Patienten med brusten blindtarm får bättre vård om han eller hon opereras av en läkare som gör 100 sådana operationer per år än om skalpellen hanteras av en läkare som gör årets första och enda blindtarmsingrepp.

Trots detta lockar egen-regi. Argumenten kan handla om lokal närhet, som till exempel i Gävle där trafikhuvudmannen nu startar egen central och utan upphandling tar över verksamheten. Blir gör-det-själv bättre? Sällan för resenärerna, skattebetalarna eller ekonomins funktion. Och medan privatpersoner som fixar hemma är väl medvetna om att de gör ett aktivt val om vad fritiden ska ägnas åt, så innebär egen-regi att offentliga aktörer startar verksamheter utanför kärnområdet. Kanske borde LOU ändras med mer ”morot” och mindre ”piska” för att stimulera konkurrensen, på samma sätt som ROT och RUT stimulerat tjänstesektorns tillväxt på bekostnad av glada amatörer?

Björn Falk, VD Samres

Framtiden rymmer stora möjligheter

Dagens Industri uppmärksammade tidigare i höst ägarförändringen i Samres. Reporterns nyfikna frågor handlade mycket om vårt erbjudande och det mervärde vi kan skapa för uppdragsgivarna i form av säkra och effektiva transporter. Att privata företag finner nya nischer och affärsmöjligheter genom att lösa offentliga aktörers behov är ett faktum som i dag väcker stort intresse i näringslivet.

Fortsätt läsa