Category : Nyhetsartiklar

Hem/Samband/Archive by Category "Nyhetsartiklar"

Julafton innebär både tidig morgon och sen kväll för färdtjänsten

Det finns dagar då den sociala betydelsen av färdtjänst är viktigare än andra dagar om året – och en sådan dag är julafton. Alla ska ha möjlighet att fira med nära och kära och kanske också traditionsenligt titta på Kalle Anka-sändningen klockan tre. Det ställer emellertid höga krav på att leverera färdtjänstresor – flertalet av resorna sker tidig morgon och sen kväll.

Tydligt trendbrott under julafton
Vårt nedslag i Dalarna visar att under en vanlig dag i december sker de flesta resorna under tidsspannet 13.00 till 17.00, men på julafton genomförs majoriteten av resorna före klockan ett och efter klockan fem. Kanske är det just Kalle Anka på teve som får många att vilja dra ut på firandet? En vanlig dag i december är betydligt färre som väljer att boka resa mellan kl. 17.00 och 21.00 än normalt – bara cirka 10 procent. På julafton är den siffran uppe i nästan en tredjedel då många vill resa lite senare på kvällen.

da1412

Nyårsfirande inte lika populärt som julfirande
I december firar vi även in ett nytt år men resorna är betydligt färre och följer inte samma fördelning av resor över dygnet som under julafton. Trenden är att betydligt färre reser bort under nyår, antalet resor halveras i jämförelse med resten av december. På julafton var det högt tryck i Dalarna med hela 696 resor, men på nyårsafton var det 2014 lugnare tempo med 154 resor. Vad gäller fördelningen över dygnet så är nyårsafton mer som de övriga dagarna i december, med något fler resor under kvällstid, 27 procent av resorna sker mellan kl. 17.00 och 24.00.

Med detta vill vi samtidigt önska kunder, uppdragsgivare, transportörer och förare God Jul och Gott nytt år!

Ny kundwebb ger ökad tillgänglighet

Ny kundwebb ger ökad tillgänglighet i Linköping

Nu kan Samres resenärer i Linköping boka sina inomkommunala resor när som helst och på egen hand. Tillgänglighet har varit ledordet i utvecklingen av den nya kundwebben, som snart även finns som app.

Fortsätt läsa

Linköping först ut med nytt planerings- och bokningssystem

Sedan den 1 juli har det nya planerings- och bokningssystemet Alfa börjat användas i Linköpings kommun. Effekterna kan kunderna märka av redan nu, menar verksamhetsansvarig Charlotta Holmgren.

IT-företaget Snapcode har med hjälp av Samres unika erfarenhet utvecklat ett helt nytt planerings- och bokningssystem som är bättre anpassat till 2000-talets behov – Alfa. Systemet ger större möjligheter att planera och integrera resor med ordinarie kollektivtrafik.

Fortsätt läsa

”Det bästa är att få prata med olika personer hela tiden”

Awa Ndiaye, beställningsmottagare i Dakar, trivs på sin arbetsplats.

– Det bästa med mitt jobb är att få prata med olika personer hela tiden. Det gör mig på gott humör och det är roligt att höra när kunden blir det också. Vi har en jättebra stämning på centralen där alla har roligt och hjälper varandra. Vi har blivit som en familj, säger Awa
Ndiaye, 21.

Fortsätt läsa

Första omgången av SamAcademy avslutad

”Bättre presentationsteknik”. ”En bra bild av hela Samres verksamhet”. ”Ett utökat nätverk”. ”Möjlighet att besöka andra driftenheter”. Det var några av kommentarerna från 2011 års Academydeltagare när nio månaders utbildning avslutades.

Det var sex nöjda deltagare som tog examen i ”SamAcademy Medarbetare”, ett av Samres kompetensutvecklingsprogram.

– Det är först nu jag inser hur viktigt Samres är på marknaden och vilka kunskaper Samres besitter, säger Ingrid Alnek, trafikchef för Lääne-Virumaa.

– Jag har fått en bättre insyn i hur Samres fungerar och bättre kunskap om våra affärsidéer. Utbildningen i Excel och presentationsteknik
kommer jag att ha stor användning för i mitt dagliga arbete, säger Anastasia Ovcinicov som arbetar som biträdande driftschef i Chisinau.

Mot slutet av utbildningen fick varje deltagare göra ett individuellt projektarbete. Ämnena bestod bland annat av presentationsteknik, rekrytering och förslag på hur olika interna rutiner kan effektiviseras.

SamAcademy är öppen för alla Samres medarbetare på samtliga orter att söka. Från deltagarna efterfrågas engagemang, intresse och att tid avsätts för utbildningstillfällen och förberedelser. Utbildningstillfällena har ägt rum både via telefon, video, och fysiska möten.

– Jag är jättenöjd med den första omgången. Det har varit ett härligt och engagerat gäng som har utvecklats mycket. Det huvudsakliga syftet med utbildningen är såklart kompetenshöjande, men vi har också fått in en hel del goda idéer som vi kan ha användning för i verksamheten, säger Sofia Gidoff, HR-chef och ansvarig för utbildningen.

Under hösten 2012 startar ett nytt academyprogram. Ansökningsunderlag kommer att gå ut före sommaren.

Sam Academy 2011

Emil Wiberg, Joanna Falkhage, Anna Sommar, Anette Spånberg, Anastasia Ovcinicov och Ingrid Alnek tog examen i SamAcademy 2011.

Hantering av persontransporter i Stockholms stad får hård kritik

I en granskning av persontransporter och skolskjutsar som presenterades i september får Stockholms stad svidande kritik på en rad punkter. Nu ses rutinerna över i grunden.

Stadsrevisionen konstaterar att de fyra stadsdelsnämnderna, som hanterar persontransporter, och utbildningsnämnden, som hanterar skolskjutsar, inte har tillräcklig uppföljning och kontroll av kostnaderna. Det saknas rutiner som säkerställer kostnadseffektiv samplanering av resorna. Det sker heller ingen kontroll av att restiderna är rimliga i förhållande till resans längd eller att fakturerade resor har genomförts.

Stockholms stad har tecknat ramavtal med fyra transportföretag för persontransporter och skolskjutsar. Granskningen visar att priset för sent avbokade resor, så kallade bomkörningar, skiljer sig åt mellan de olika leverantörerna. Det förekommer också att resorna överdebiteras.

Under första halvåret 2011 ökade Stockholms stads kostnader för persontransporter och skolskjutsar med 44 procent.

Stadsrevisionen menar att nämnderna snarast bör vidta åtgärder för att stärka den interna kontrollen och öka samordningen. ”Att överlåta till respektive leverantör att samordna sina köruppdrag ger endast begränsad effekt då respektive leverantör enbart har möjlighet att samplanera sina egna köruppdrag”, menar stadsrevisionen.

Åsa Backholm, upphandlare på Serviceförvaltningen, ser allvarligt på kritiken. Hon tror samtidigt att granskningen kommer att föra något gott med sig.

Åsa Backholm

– Vi har bildat uppföljningsgrupper som ska arbeta med att öka samplaneringen och skapa enhetliga och tydliga rutiner för verksamheterna och leverantörerna. Vi måste kunna vara säkra på att det som beställts också genomförts. Fakturornas innehåll ska ses över och göras tydligare. Vi ska också öka samarbetet och kommunikationen mellan de olika aktörerna.

Var resultatet av granskningen väntat?

– Jag har bara varit här ett par månader men min bild är att det inte varit det. Man har nog inte varit medveten om konsekvenserna av bristande samplanering och vilka kostnadsvinster det går att göra.