Category : Samband

Hem/Archive by Category "Samband"

Julafton innebär både tidig morgon och sen kväll för färdtjänsten

Det finns dagar då den sociala betydelsen av färdtjänst är viktigare än andra dagar om året – och en sådan dag är julafton. Alla ska ha möjlighet att fira med nära och kära och kanske också traditionsenligt titta på Kalle Anka-sändningen klockan tre. Det ställer emellertid höga krav på att leverera färdtjänstresor – flertalet av resorna sker tidig morgon och sen kväll.

Tydligt trendbrott under julafton
Vårt nedslag i Dalarna visar att under en vanlig dag i december sker de flesta resorna under tidsspannet 13.00 till 17.00, men på julafton genomförs majoriteten av resorna före klockan ett och efter klockan fem. Kanske är det just Kalle Anka på teve som får många att vilja dra ut på firandet? En vanlig dag i december är betydligt färre som väljer att boka resa mellan kl. 17.00 och 21.00 än normalt – bara cirka 10 procent. På julafton är den siffran uppe i nästan en tredjedel då många vill resa lite senare på kvällen.

da1412

Nyårsfirande inte lika populärt som julfirande
I december firar vi även in ett nytt år men resorna är betydligt färre och följer inte samma fördelning av resor över dygnet som under julafton. Trenden är att betydligt färre reser bort under nyår, antalet resor halveras i jämförelse med resten av december. På julafton var det högt tryck i Dalarna med hela 696 resor, men på nyårsafton var det 2014 lugnare tempo med 154 resor. Vad gäller fördelningen över dygnet så är nyårsafton mer som de övriga dagarna i december, med något fler resor under kvällstid, 27 procent av resorna sker mellan kl. 17.00 och 24.00.

Med detta vill vi samtidigt önska kunder, uppdragsgivare, transportörer och förare God Jul och Gott nytt år!

Senegal godkänns för konvention om skydd av personuppgifter

Europarådet har beslutat att godkänna Senegals ansökan om att få skriva under konvention 108 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter. ”Det här visar att Senegal är ett säkert land att arbeta med”, säger Peter Stein, expert på ekonomisk utveckling i afrikanska länder.

Konventionen syftar till att skydda den personliga integriteten och ett undertecknande är numer ett krav i många svenska upphandlingar. Peter Stein, vd för konsultföretaget Stein Brothers AB, och expert på ekonomisk utveckling i afrikanska länder, menar att Europarådets beslut är en viktig framgång för Senegal.
– Söder om Sahara är det bara Mauritius, utöver Senegal, som godkänts än så länge. Det är ett bevis på att IT-utvecklingen i Senegal kommit mycket långt. Senegal var ju ett av de länder i Afrika som först insåg IT-revolutionens potential, säger han. Beslutet öppnar för nya möjligheter till affärer – både för Senegal och Sverige.
– Det här visar att Senegal är ett säkert land att arbeta med, vilket kommer leda till nya affärskontakter med Sverige och andra länder. Senegal kan exportera kvalificerade IT-tjänster, och Sverige kan importera,
säger Peter Stein.

– Europarådets beslut är mycket glädjande och en bekräftelse på vår uppfattning att det är säkert att behandla personuppgifter i Senegal, säger Björn Falk, VD för Samres.

Pionjäranda

Samres är ett företag som bryter ny mark när det gäller utvecklingen av färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik. Det kan handla om användningen av ny teknik för bättre samordning av resor, vilket exemplet Linköping tydliggör i detta nummer av Samband. Att vi ständigt strävar efter att lösa vårt uppdrag – att göra det möjligt för alla att komma ut i samhället – på ett ännu bättre sätt är inbyggt i Samres kultur.

Fortsätt läsa

Ny kundwebb ger ökad tillgänglighet

Ny kundwebb ger ökad tillgänglighet i Linköping

Nu kan Samres resenärer i Linköping boka sina inomkommunala resor när som helst och på egen hand. Tillgänglighet har varit ledordet i utvecklingen av den nya kundwebben, som snart även finns som app.

Fortsätt läsa

Ett smartare Samres

Kan man skriva en ledare om processorientering? Ett komplext ämne som lätt får internt fokus. Jag erkänner villigt att jag var skeptisk, men lät mig övertalas. Det som fällde avgörandet var vilka effekter det till synes främst interna förändringsarbetet får för alla dem som nyttjar våra tjänster.

Ytterst handlar allt vi gör om att se till att resenärerna kan färdas från A till B på tryggt och säkert vis och med individuellt anpassad transport, samtidigt som vi tillhandahåller tjänsten på ett effektivt sätt. Genom att vi noga kartlägger hur vi gör detta blir det tydligt dels om och i så fall var kvaliteten brister, dels vilka arbetsmoment som tillför respektive inte tillför mervärde. Det handlar inte om att springa fortare, utan om att undvika dubbelarbete och att jobba smart och effektivt.

Fortsätt läsa

Linköping först ut med nytt planerings- och bokningssystem

Sedan den 1 juli har det nya planerings- och bokningssystemet Alfa börjat användas i Linköpings kommun. Effekterna kan kunderna märka av redan nu, menar verksamhetsansvarig Charlotta Holmgren.

IT-företaget Snapcode har med hjälp av Samres unika erfarenhet utvecklat ett helt nytt planerings- och bokningssystem som är bättre anpassat till 2000-talets behov – Alfa. Systemet ger större möjligheter att planera och integrera resor med ordinarie kollektivtrafik.

Fortsätt läsa

Att leva som vi lär

I detta nummer av Samband skriver vi om Ewa Björlings besök på vår central i Moldavien. Där jobbar i dag ett 80-tal personer med att ta emot beställningar. De har sällskap av ett trettiotal senegaleser i Dakar, liksom sedan tidigare av XX medarbetare i estniska Tartu. Samtliga visar att det går bra att utbilda ambitiösa och välutbildade ungdomar i andra länder att ta emot telefonbeställningar på god svenska. Vår statistik visar att kvaliteten inte skiljer sig från den som levereras av våra medarbetare i Sverige.

Fortsätt läsa

Med användarna i centrum

Förr var det inte ovanligt att man i IT-sammanhang såg termen SBS, en förkortning av ”Skit Bakom Spakarna”. Kanske var det ett elakt uttryck för supportens frustration när användarna inte uppförde sig som systemkonstruktörerna ville. På senare år har emellertid produkter och system som bygger på mer användarvänlig logik (läs: Apple, Google m fl) tvingat fram en positiv utveckling.

Fortsätt läsa