Category : Okategoriserade

Hem/Archive by Category "Okategoriserade"

Fördubbling blev förbättring

Den samlade kollektivtrafikbranschen startade för några år sedan ett oerhört ambitiöst projekt, det så kallade Fördubblingsprojektet. Visioner formulerades, massa delprojekt startades och man jobbade på med en sällan skådad entusiasm. Mycket av det man gjorde var bra, det är inte tu tal om det, men vad hände sedan? En sak som hänt är att projektet har bytt namn till Förbättring av kollektivtrafiken i stället för Fördubbling av den samma… Snacka om luddighet, man har fortfarande kvar målet om en fördubbling men man har tagit bort det i namnet på samverkansgruppen. Lätt att få uppfattningen att man inte längre tror på sin egen vision, och vem ska då tro på den?

Bolaget som skulle vara verktyget för att förverkliga alla idéer, X2AB, finns inte längre. Det har fusionerats med Samtrafiken, ett bolag som man kan säga mycket om men det har väl knappast gjort sig känt för att ta till vara på kraften hos de som verkar i branschen.

Vi läser allt mer om nedläggningar och indragningar av kollektivtrafik runt om i Sverige, Östergötland och Sörmland är ett par exempel där trafik ska läggas ner. I vissa fall är det säkert befogat då resandet är alltför lågt och i vissa fall ersätts det säkert med anropsstyrd trafik vilket är en bra lösning i de flesta fall där resandet är lågt. Det är ju till och med jättebra om man omfördelar resurserna till de stråk och tider där det finns potential att öka resandet. Men man kan inte låta bli att tänka att resurser kanske inte ens omfördelas till annan trafik, de verkar i flera fall omfördelas till ökade overheadkostnader i form av dubbla organisationer, kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag (så ser det ut på många ställen i Sverige) eller till ökade kostnader för beställningscentraler för anropsstyrd trafik. I Eskilstuna där man ska dra in stadsbusslinjer så ger man sig in i en beställningscentral i egenregi där kostnadsökningarna kan komma att hamna i storleksordningen miljoner SEK.

En klok politiker sa på ett möte jag  bevistade i förra veckan att “det är resandet som ska prioriteras, inte administrationen”…. Men det verkar inte vara en uppfattning som delas av alla….

Martin på Västkustbanan 3 september 2015

Hallå Dakar!

Igår, torsdag 6 november, så sände SVT dokumentären Hallå Dakar! som framförallt handlar om tre av våra medarbetare i Dakar och deras väg från språkkurs till anställning. Reaktionerna på filmen är överväldigande, telefonen vibrerar hela tiden, människor kommenterar, människor gillar, människor är djupt imponerade över de målmedvetna, ambitiösa och språkbegåvade ungdomarna i filmen. Vi på Samres är oerhört stolta över våra medarbetare och rörda över alla positiva kommentarer.

Denna resa mot ett bra, välbetalt jobb har gjorts av ca 250 begåvade, välutbildade personer i vår regi, sedan 2004 i Estland, 2008 i Moldavien och 2012 i Senegal. Resan har naturligtvis sett olika ut i de tre länderna, verkligheten skiljer sig åt men en sak är gemensam, nämligen ambitiösa, målmedvetna språkbegåvade människor som vill ha ett jobb där lönen är bra, lönen kommer varje månad, skatter och avgifter betalas in. Detta är ingen självklarhet överallt i världen, lika lite är det en självklarhet att arbetstillfällena som skapas av europeiska företag innebär bra arbetsmiljö, ingen negativ miljöpåverkan, inget barnarbete eller att inte taket på arbetsplatsen rasar in och dödar de som arbetar där.

Det finns trots allt enstaka negativa kommentarer i olika media, rasismens fula tryne sticker fram ibland… Samma tryne som sticks fram när man vräker ur sig hemskheter i telefon till Seynabou, Irina eller Kersti. Detta är naturligtvis fruktansvärt och ännu bedrövligare blir det när dessa stämningar underblåses av protektionistiska politiker och tjänstemän som gör allt för att förhindra oss från att tävla om offentliga kontrakt, som bygger upp murar i avsikt att förhindra oss att leverera tjänster från Estland, Moldavien och Senegal. Estland är förvisso ett EU-land så där är det svårare att bygga murar, men tro mig det görs fortfarande försök…  Att delar av det offentliga Sverige krokar arm med mörka krafter känns helt klart för dj-t.

Vi tror på vår idé, vi tror på våra möjligheter att genom duktiga medarbetare i Sverige, Norge, Estland, Moldavien och Senegal utveckla verksamheten ytterligare och alla positiva reaktioner på Hallå Dakar! har gett oss ytterligare stöd i det fortsatta arbetet.

//Martin