Category : Pressmeddelanden

Hem/Nyheter/Archive by Category "Pressmeddelanden" (Page 2)

Dokumentärfilm i SVT, Hallå Dakar!

När Samres öppnar ett callcenter i Senegal börjar jakten på lokala språksnillen. 650 unga senegaleser söker till svenskkursen i hopp om att få ett jobb. De har sju månader på sig att lära sig flytande svenska och bara de allra bästa kommer att klara det stora slutprovet. Det finns nu en blågul bubbla i Dakar som upptäckt Josef Fares ”Jalla Jalla” och sjunger med i Peps Perssons låtar.
En humoristisk dokumentär av Magdalena och Marcus Rosén.

Hallå Dakar!

Seynabou Dia från Samres i Dakar befinner sig nu i Sverige i samband med att dokumentärfilmen Hallå Dakar! sänds på SVT.
Seynabou har i egenskap av en av filmens huvudpersoner, medverkat vid en biografvisning av filmen samt intervjuats i en mängd olika media som till exempel SVT:s Gokväll, P3 Morgonpasset, Radio Malmöhus och nu senast av HD/Sydsvenskan, se länk nedan.

Från Senegal till Skåne och tillbaka

Rapport om Samres verksamhet på Gotland

Region Gotland har låtit revisionsfirman Pwc granska Samres verksamhet på Gotland.

I rapporten konstaterar Pwc bland annat följande:
Vid vår medlyssning av inspelade samtal var det endast ett samtal där språkförbistring var ett problem, och även i detta fall lyckades Samres personal genomföra resenärens beställning. Ungefär hälften av samtalen var från den av allmänheten kritiserade driftsenheten i Dakar, men om dessa samtal kan anses vara representativa för driftsenheten är vår bedömning att denna kritik i stort är obefogad.

Ladda ner rapporten i sin helhet här: Rapport Utvärdering av Samres verksamhet på Gotland v 2014-06-09 org.

Samres rustar för framtiden

Den samlade svenska kollektivtrafikbranschen jobbar framåt mot målet att fördubbla det kollektiva resandet. En viktig beståndsdel i det arbetet är att integrera den anropsstyrda kollektivtrafiken med den linjelagda kollektivtrafiken. Runt om i Sverige genomförs nu en rad olika projekt där detta nu händer.

Anropsstyrd kollektivtrafik utgörs bland annat utav färdtjänst, sjukresor och allmän kollektivtrafik. Sedan länge har det svenska samhället en målsättning att integrera de två förstnämnda i den allmänna kollektivtrafiken samtidigt som den allmänna anropsstyrda trafiken används i allt högre utsträckning för att möjliggöra kollektivtrafik i glest befolkade områden till en rimlig kostnad och skapa förutsättningar för satsningar i så kallade tunga stråk. För att göra detta krävs kostnadseffektiva trafiklösningar, kostnadseffektiv administration och kompetenskrävande utveckling.

Samres är den ledande aktören i att organisera och utveckla anropsstyrd trafik i Sverige idag, Samres har även uppdrag i Norge och Estland. Utöver detta levererar Samres andra kringtjänster till kollektivtrafiken. Nyligen fick Samres förtroendet att driva Västtrafiks kundinformationscenter för den allmänna kollektivtrafiken, ett uppdrag som startar 1 oktober 2014.

För att befästa sin position på marknaden och för att möta utvecklingen inom kollektivtrafiken så rustar nu Samres för framtiden. Detta innebär inrättande av specialistfunktioner rörande statistik, analys och trafikutveckling och andra funktioner som kan bidra till kollektivtrafikens utveckling och ytterligare höja kvalitén på tjänsten för både resenärer, uppdragsgivare och transportörer.

Specialistfunktionerna kommer att understödja de lokala kontoren i det viktiga lokala arbetet, såväl i daglig drift som i utvecklingsarbete. Genom denna omformning så skapas det möjlighet att öka det, så viktiga, lokala engagemanget.

I samband med att de nya funktionerna är på plats fullt ut under hösten 2014 så kommer Samres att stänga driftenheterna i Norrköping och Falköping och etablera en ny driftenhet i Skövde.

 

Fakta Samres

Samres AB är det ledande företaget när det gäller att organisera anropsstyrd trafik på uppdrag åt offentlig sektor i Sverige. Förutom i Sverige så har Samres uppdrag i Norge och Estland. Totalt ombesörjer Samres ca 5 miljoner resor per år. Samres har cirka 300 medarbetare i fem länder.

Samres uppdragsgivare är:

Skånetrafiken

Lomma kommun

Staffanstorps kommun

Kungsbacka kommun

Regionförbundet Södra Småland (Kronoberg)

Västtrafik, Beställningscentral och Kundinformationscenter

Norrköpings kommun

Linköpings kommun

Sörmland (Landsting och kommuner i samverkan)

Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen

Karlstad kommun

Region Gotland

Dalatrafik

Oslo Kommune, Norge

Lääne-Virumaa, Estland

Samres har driftenheter på följande platser:

Lund (Huvudkontor)

Helsingborg

Falköping

Skövde (under uppbyggnad)

Eskilstuna

Ludvika

Oslo, Norge

Tartu, Estland

Chisinau, Moldavien

Dakar, Senegal

Lomma kommun förlänger sitt avtal med Samres

Förlängning av avtal för kommunala resor

Samres hanterar skolskjutsar, dagvårdsresor och andra kommunala resor på uppdrag åt Lomma kommun, nu utnyttjar Lomma kommun sin förlängningsmöjlighet genom att avropa option till och med 2015-06-30.

Arbetet präglas av ett mycket gott samarbete och Samres tackar för förtroendet.

Kungsbacka kommun förlänger avtal

Kungsbacka kommun förlänger avtalet med Samres

Kungsbacka kommun utnyttjar sin option och förlänger gällande avtal om beställningsmottagning med ett år fram till 2015-06-30.

Samres tackar för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Samres får nytt och utökat förtroende av Västtrafik

Nytt och utökat uppdrag

Samres får uppdraget att hantera de cirka 450 000 inkommande samtal och 100 000 resegarantiärenden Västtrafik får varje år, avseende den allmänna kollektivtrafiken i Västra Götaland. Samres behåller samtidigt uppdraget att driva Västrafiks beställningscentral för anropstyrd trafik.  Avtalet är på 3,5 år med möjlighet till ett års förlängning.

Michael Olsson, Trafikchef på Västtrafik lyfter särskilt fram Samres erfarenhet och hur nöjda man är med beställningscentralen för anropsstyrd trafik.

Läs hela Västtrafiks pressmeddelande via länken nedan.

http://www.mynewsdesk.com/se/vasttrafik/pressreleases/delar-av-vaesttrafiks-kundservice-och-bestaellningscentral-upphandlad-968583

Samres tackar för förtroendet och ser med glädje fram emot utmaningen att ta sig an det utökade ansvaret.

Nya sätt att hantera sina resor!

AlfaOnline & AlfaPro

I våra verksamheter i Sörmland och Linköping lanserar vi nu AlfaOnline och AlfaPro. Det är två nya sätt att administrera resor för kunder, anhöriga och proffsanvändare.

Vad är AlfaOnline?

För att underlätta kundernas vardag så har Snapcode AB tagit fram AlfaOnline, med AlfaOnline kan kunden eller anhöriga boka, avboka och hålla koll på sina resor.

AlfaOnline finns som webbsida och som app för Iphone (kommer inom kort även för Android). Läs mer här!

 

Vad är AlfaPro?

För att underlätta proffsanvändarnas vardag så har Snapcode AB tagit fram AlfaPro, med AlfaPro kan proffsanvändarna boka, avboka och hålla koll på de resor som berör deras brukares resor till/från den egna institutionen.

Läs mer här!

Ny norsk hemsida

Nu är vår norska hemsida klar!

Från och med idag finns vi på samres.no, där kan man följa ev driftstörningar, beställa sina resor, få info om vad som händer hos Samres i Norge.

Klicka på länken
www.samres.no
och kolla in vår norska verksamhet.