Category : Pressmeddelanden

Hem/Nyheter/Archive by Category "Pressmeddelanden"

Staffanstorps kommun förlänger avtalet med Samres AB

Staffanstorps kommun, en av Samres allra äldsta uppdragsgivare, har beslutat sig för att utnyttja möjligheten att förlänga det nuvarande avtalet ytterligare två år.
Samres driver sedan 1994 Staffanstorps beställningscentral för färdtjänst, dagvårdsresor, arbetsresor och skolskjutsar.

Vi tackar för förtroendet!

Västtrafik förlänger avtal med Samres!

Västtrafik har beslutat sig för att lösa ut förlängningsoptionerna i båda sina avtal med Samres till och med 2018-09-03. De två avtalen omfattar beställningscentral för anropsstyrd trafik och kundinformationscenter för den allmänna kollektivtrafiken.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot det fortsatta samarbetet!

Samres avslutar uppdraget i Sörmland

Samres har betjänat resenärerna i Sörmlands sjukresor och färdtjänst under en längre tid, den 1 februari upphör Samres avtal med landsting och kommuner och efter det är vi inte längre på något sätt en del av Sörmlands serviceresor.

Tack till alla Er som vi haft förmånen att betjäna under åren!

Förlängt samarbete i Oslo!

Oslo kommune har beslutat sig för att förlänga avtalet med Samres i enlighet med optionsmöjligheterna.

Samres tackar för förtroendet och ser fram emot att gemensamt driva och utveckla verksamheten vidare.

Samres avtal med Oslo kommune omfattar bland annat beställningscentral, planering, system och tillverkning av TT-kort. (TT är den norska benämningen på färdtjänst).

Senegal godkänns för konvention om skydd av personuppgifter

Europarådet har beslutat att godkänna Senegals ansökan om att få skriva under konvention 108 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter. ”Det här visar att Senegal är ett säkert land att arbeta med”, säger Peter Stein, expert på ekonomisk utveckling i afrikanska länder.

Konventionen syftar till att skydda den personliga integriteten och ett undertecknande är numer ett krav i många svenska upphandlingar. Peter Stein, vd för konsultföretaget Stein Brothers AB, och expert på ekonomisk utveckling i afrikanska länder, menar att Europarådets beslut är en viktig framgång för Senegal.
– Söder om Sahara är det bara Mauritius, utöver Senegal, som godkänts än så länge. Det är ett bevis på att IT-utvecklingen i Senegal kommit mycket långt. Senegal var ju ett av de länder i Afrika som först insåg IT-revolutionens potential, säger han. Beslutet öppnar för nya möjligheter till affärer – både för Senegal och Sverige.
– Det här visar att Senegal är ett säkert land att arbeta med, vilket kommer leda till nya affärskontakter med Sverige och andra länder. Senegal kan exportera kvalificerade IT-tjänster, och Sverige kan importera,
säger Peter Stein.

– Europarådets beslut är mycket glädjande och en bekräftelse på vår uppfattning att det är säkert att behandla personuppgifter i Senegal, säger Björn Falk, VD för Samres.

Samres genomför förändringar av ledningen för verksamheten i Ludvika

Samres genomför förändringar av ledningen för verksamheten i Ludvika.

Ny chef kommer att bli Tony Sjödin. Tony har börjat på Samres i slutet av juli och kommer att introduceras i verksamheten under augusti och september, för att fullt ut ta över chefskapet senast den 1 oktober 2015. Exakt datum kommer att meddelas senare. Fram till dess fortsätter VD Björn Falk som chef för verksamheten i Ludvika och ansvarig för uppdraget från Dalatrafik. Erika Engh, som varit chef i Ludvika tidigare, kommer att få en roll som konsult på deltid för att stärka ledningen och säkerställa kontinuiteten.

Tony har en bakgrund som taxiägare och ansvarig i beställningscentralen för Taxi Östersund under början av 90-talet. Tony har därefter arbetat med kvalitets- och organisationsfrågor i industrin fram till nu då han återgår till den anropsstyrda trafiken.

Tony Sjödin nås via e-post: tony.sjodin@samres.se
Björn Falk nås via e-post: bjorn.falk@samres.se

Samres avslutar sitt uppdrag åt Skånetrafiken

I cirka 15 år har Samres betjänat resenärerna i Skånes färdtjänst, sjukresor och närtrafik, den 4 juli klockan 06:00 upphör avtalet mellan Samres och Skånetrafiken och efter det är vi inte längre på något sätt en del av Skånetrafikens serviceresor.

Tack till alla Er som vi haft förmånen att betjäna under åren!

Detta innebär inte att Samres verksamhet i Skåne upphör, kontoret i Helsingborg kommer att finnas kvar som en viktig hörnsten i vår totala verksamhet och när det gäller uppdrag i Skåne så har vi ju avtal rörande trafik som inte är ansluten till Skånetrafiken, detta är:

Färdtjänsten i Staffanstorp
Skolskjutsar och dagvårdsresor i Lomma
Särskild skolskjuts i Nordvästra Skåne
– Bjuvs kommun
– Helsingborgs stad
– Svalövs kommun
– Åstorps kommun

Genom direkta avtal med Samres har dessa kommuner format verksamheten utefter de regler och förutsättningar som kommunerna själva anser ska gälla för just deras verksamhet.

Samres har fått förtroendet att sköta de särskilda skolskjutsarna i Nordvästra Skåne

Samres har erhållit ett helt nytt uppdrag – Särskild skolskjuts i Nordvästra Skåne, Helsingborg, Bjuv, Åstorp och Svalöv.
Uppdraget omfattar beställning, planering och genomförande av skolskjutsar för funktionshindrade elever i Helsingborg, Bjuv, Åstorp och Svalövs kommuner.

Uppdraget ställer mycket höga krav på Samres och den transportör vi kommer att samarbeta med: Telepass AB. För Samres del är det en ny nisch som vi ger oss in i, ett renodlat uppdrag med bara återkommande resor och eftersom det handlar om Särskoleelever är också kraven på kontinuitet, information och planering extremt högt ställda. Kraven på transportöres förare är också mycket höga, men eftersom kommunerna valt att värdera kvaliteten i upphandlingen finns det också möjligheter att leverera den höga kvaliteten i alla situationer.

Verksamheten börjar den 1 juli, men förberedelserna är i full gång. Carina Schüler är uppdragsansvarig och projektledare för uppstart av projektet.