Category : Nyheter

Hem/Archive by Category "Nyheter" (Page 6)

Generationsskifte i Samres – PEQ ny huvudägare

PEQ har tillsammans med bolagets ledning ingått avtal om att förvärva majoriteten i Samres AB. De tidigare huvudägarna behåller en minoritetspost och är fortsatt verksamma i bolagets styrelse. Samres startades 1994 och har specialiserat sig på att organisera färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik på uppdrag av trafikhuvudmän, främst kommuner och landsting.

Fortsätt läsa

Samres får nytt förtroende på Gotland

Gotlands kommun har genomfört upphandling av beställningscentral för anropsstyrd trafik. Upphandlingen vanns av Samres AB och avtalet sträcker sig från 2010-11-01–2013-10-31 med möjlighet till 2 års förlängning.

Uppdraget drivs även idag av Samres AB.

Samres anpassar organisationen

Samres avser att anpassa organisationen till att uppdragen i Stockholm upphör under sommaren. Cirka 20-25 tjänster berörs i Falköping, Eskilstuna, Helsingborg, Ludvika och Norrköping. Företagets ledning har inlett förhandlingar med facket om den framtida bemanningen.

Förändringen innebär att beställningsmottagningen blir mindre, och förändringen motsvarar bortfallet av Stockholmsuppdragen. Samres behåller alla befintliga enheter och kontakter med uppdragsgivare och transportörer samt fast resor kommer att skötas från samma orter som hittills.

-När uppdrag försvinner, måste vi anpassa vår organisation till de uppdrag vi har kvar. Nu innebär det en minskning med 10% av vår personalstyrka, och den kommer att ske vid enheterna i Norrköping, Eskilstuna, Falköping, Ludvika och Helsingborg. I första hand kommer det att ske genom att tidsbegränsade anställningar inte förlängs eller att vakanta tjänster inte återbesätts, men vi kommer också i vissa fall att tvingas säga upp fast anställd personal.

-Vi beklagar att förändringarna innebär att medarbetare blir övertaliga. Vi ska göra vad vi kan för att hjälpa dem att finna nya jobb och tillsammans med de fackliga organisationerna finna så bra lösningar som möjligt, avslutar Björn Falk.

För ytterligare information, kontakta VD Björn Falk, telefon 0704-190200 eller 046-145720

Öppna pressmeddelandet i pdf-format

Samres vann upphandlingen

Samres vann upphandlingen av beställningscentral för Norrköping och Linköpings kommun

Norrköping och Linköpings kommun har upphandlat beställningscentral för sina samhällsbetalda resor. Upphandlingen vanns av Samres AB och avtalet sträcker sig till 2013 med upp till två års möjlig förlängning.

Uppdraget drivs även idag av Samres AB.

Samres första utlandsuppdrag!

Samres har vunnit upphandlingen om att skapa färdtjänst för Lääne-Viruma län i Estland.

I uppdraget ingår att utarbeta regler för färdtjänst samt underlag för upphandling av transportörer och beställningscentral. Det är således ännu endast ett utredningsuppdrag och uppdraget att driva beställningscentralen kommer att upphandlas i ett senare skede.

Ansvarig är Agnes Salundi, Driftchef i Tartu

News in english!