Category : Allmänna

Hem/Nyheter/Archive by Category "Allmänna" (Page 2)

Samres genomför förändringar av ledningen för verksamheten i Ludvika

Samres genomför förändringar av ledningen för verksamheten i Ludvika.

Ny chef kommer att bli Tony Sjödin. Tony har börjat på Samres i slutet av juli och kommer att introduceras i verksamheten under augusti och september, för att fullt ut ta över chefskapet senast den 1 oktober 2015. Exakt datum kommer att meddelas senare. Fram till dess fortsätter VD Björn Falk som chef för verksamheten i Ludvika och ansvarig för uppdraget från Dalatrafik. Erika Engh, som varit chef i Ludvika tidigare, kommer att få en roll som konsult på deltid för att stärka ledningen och säkerställa kontinuiteten.

Tony har en bakgrund som taxiägare och ansvarig i beställningscentralen för Taxi Östersund under början av 90-talet. Tony har därefter arbetat med kvalitets- och organisationsfrågor i industrin fram till nu då han återgår till den anropsstyrda trafiken.

Tony Sjödin nås via e-post: tony.sjodin@samres.se
Björn Falk nås via e-post: bjorn.falk@samres.se

Samres avslutar sitt uppdrag åt Skånetrafiken

I cirka 15 år har Samres betjänat resenärerna i Skånes färdtjänst, sjukresor och närtrafik, den 4 juli klockan 06:00 upphör avtalet mellan Samres och Skånetrafiken och efter det är vi inte längre på något sätt en del av Skånetrafikens serviceresor.

Tack till alla Er som vi haft förmånen att betjäna under åren!

Detta innebär inte att Samres verksamhet i Skåne upphör, kontoret i Helsingborg kommer att finnas kvar som en viktig hörnsten i vår totala verksamhet och när det gäller uppdrag i Skåne så har vi ju avtal rörande trafik som inte är ansluten till Skånetrafiken, detta är:

Färdtjänsten i Staffanstorp
Skolskjutsar och dagvårdsresor i Lomma
Särskild skolskjuts i Nordvästra Skåne
– Bjuvs kommun
– Helsingborgs stad
– Svalövs kommun
– Åstorps kommun

Genom direkta avtal med Samres har dessa kommuner format verksamheten utefter de regler och förutsättningar som kommunerna själva anser ska gälla för just deras verksamhet.

Samres har fått förtroendet att sköta de särskilda skolskjutsarna i Nordvästra Skåne

Samres har erhållit ett helt nytt uppdrag – Särskild skolskjuts i Nordvästra Skåne, Helsingborg, Bjuv, Åstorp och Svalöv.
Uppdraget omfattar beställning, planering och genomförande av skolskjutsar för funktionshindrade elever i Helsingborg, Bjuv, Åstorp och Svalövs kommuner.

Uppdraget ställer mycket höga krav på Samres och den transportör vi kommer att samarbeta med: Telepass AB. För Samres del är det en ny nisch som vi ger oss in i, ett renodlat uppdrag med bara återkommande resor och eftersom det handlar om Särskoleelever är också kraven på kontinuitet, information och planering extremt högt ställda. Kraven på transportöres förare är också mycket höga, men eftersom kommunerna valt att värdera kvaliteten i upphandlingen finns det också möjligheter att leverera den höga kvaliteten i alla situationer.

Verksamheten börjar den 1 juli, men förberedelserna är i full gång. Carina Schüler är uppdragsansvarig och projektledare för uppstart av projektet.

Samreis Eesti 10 år

I fredags den 13 mars firades det i Tartu.
Hela beställningscentralen var dekorerad i Samres färger, personalen folk var festligt klädda, trivselgruppen hade fixat blommor, små medaljer med texten ”Samreis 10 år” och lustiga hattar. Det
åts tårta, dracks te och skålades i champagne.

Det första samtalet togs den 14 mars 2005 av Naomi-Maarja Kasemaa som fortfarande jobbar på Samreis. Kontoret var till en början öppet från klockan 7 till klockan 16.

Samreis i Tartu startade med en språkgrupp i oktober 2004 (språklärarna Kristel Sävborg och Lisbet Niinepuu som också jobbar kvar på Samres). Folk till språkkursen hittade man från universitetet (de som studerade svenska där), en var läkarstudent och några hade jobbat i Sverige som au-pair flickor. Det var en ganska unik situation i Tartu att ett svenskt företag etablerades här, att arbetsspråket var svenska, så det uppmärksammades i dagstidningarna. Den första driftchefen var Anna Sommar.

10-års jubileet firas vidare med en fest för personalen den 18 april.

I dagsläget jobbar det på 69 medarbetare Samreis Eesti i Tartu.

Dokumentärfilm i SVT, Hallå Dakar!

När Samres öppnar ett callcenter i Senegal börjar jakten på lokala språksnillen. 650 unga senegaleser söker till svenskkursen i hopp om att få ett jobb. De har sju månader på sig att lära sig flytande svenska och bara de allra bästa kommer att klara det stora slutprovet. Det finns nu en blågul bubbla i Dakar som upptäckt Josef Fares ”Jalla Jalla” och sjunger med i Peps Perssons låtar.
En humoristisk dokumentär av Magdalena och Marcus Rosén.

Hallå Dakar!

Seynabou Dia från Samres i Dakar befinner sig nu i Sverige i samband med att dokumentärfilmen Hallå Dakar! sänds på SVT.
Seynabou har i egenskap av en av filmens huvudpersoner, medverkat vid en biografvisning av filmen samt intervjuats i en mängd olika media som till exempel SVT:s Gokväll, P3 Morgonpasset, Radio Malmöhus och nu senast av HD/Sydsvenskan, se länk nedan.

Från Senegal till Skåne och tillbaka

Rapport om Samres verksamhet på Gotland

Region Gotland har låtit revisionsfirman Pwc granska Samres verksamhet på Gotland.

I rapporten konstaterar Pwc bland annat följande:
Vid vår medlyssning av inspelade samtal var det endast ett samtal där språkförbistring var ett problem, och även i detta fall lyckades Samres personal genomföra resenärens beställning. Ungefär hälften av samtalen var från den av allmänheten kritiserade driftsenheten i Dakar, men om dessa samtal kan anses vara representativa för driftsenheten är vår bedömning att denna kritik i stort är obefogad.

Ladda ner rapporten i sin helhet här: Rapport Utvärdering av Samres verksamhet på Gotland v 2014-06-09 org.