Blogg

Hem/Samband/VD har ordet/Att leva som vi lär

Att leva som vi lär

I detta nummer av Samband skriver vi om Ewa Björlings besök på vår central i Moldavien. Där jobbar i dag ett 80-tal personer med att ta emot beställningar. De har sällskap av ett trettiotal senegaleser i Dakar, liksom sedan tidigare av XX medarbetare i estniska Tartu. Samtliga visar att det går bra att utbilda ambitiösa och välutbildade ungdomar i andra länder att ta emot telefonbeställningar på god svenska. Vår statistik visar att kvaliteten inte skiljer sig från den som levereras av våra medarbetare i Sverige.

En svensk handelsministers jobb handlar oftast om att värna frihandel för att skydda de globala svenska företagens möjligheter att få avsättning för bilar, pappersmassa och stål. Mer sällan om att frihandeln även är värd att försvara när det gäller tjänster, till exempel möjligheten att lägga beställningsmottagningar utomlands. Vi argumenterar gärna för att handelshinder för produkter hämmar den globala tillväxten, men är vi lika renläriga när det gäller tjänster? Tyvärr inte.

Det finns kryphål i EU/EES-regler liksom i de internationella konventioner Sverige står bakom som kan tolkas som att det är möjlighet att ställa krav på nationalitet och placering vid upphandlingar. Vår åsikt är att det för det första är en felaktig tolkning, för det andra att även om det vore rätt så har vi moralisk skyldighet att verka för ökad frihandel även när det gäller andras möjligheter att sälja varor eller tjänster till oss. Alla vinner på ökad konkurrens. Ingen vinner på onödiga gränshinder.

Jag vill också passa på att önska en God Jul och ett Gott Nytt År!