Blogg

Hem/Samband/VD har ordet/Är det viktigt att vi följer lagen?

Är det viktigt att vi följer lagen?

Är det viktigt att vi följer lagen? Den frågan har jag aldrig fått i egenskap av VD för Samres. Däremot har jag åtskilliga gånger fått höra – såväl direkt som på omvägar – att Samres har rykte om sig att vara obekvämt på grund av att vi överklagar offentliga beslut i syfte att pröva om Lagen om offentlig upphandling följs. Nu senast handlar det om Örebro, där vi har begärt överprövning av tre fall av olagliga direktupphandlingar av beställningscentraler för anropsstyrd trafik.

Och visst hade det varit mer bekvämt att vara tyst, att utgå från att lagbrotten upptäcks och beivras ändå. Men vi vet att när det gäller LOU så sker inte så många spontana ”poliskontroller” och risken för upptäckt är låg. Tyvärr är det också så att beslutsfattare i det offentliga, som inte skulle fuska med att betala TV-licens eller bryta mot hastighetsgränserna, tycker att det är helt okej att bryta mot LOU.

För oss betyder det att vår bransch inte får chansen att visa vad vi går för. För skattebetalarna innebär frånvaron av konkurrens i förlängningen högre kostnader. Och för dem som är beroende av anropsstyrd trafik för att röra sig i vardagen medför det på sikt sämre lösningar. Ingen vinner. Därför kommer Samres att fortsätta att hävda att Lagen om offentlig upphandling följs. Så länge det behövs.

Björn Falk, VD Samres