Monthly Archives : augusti 2017

Hem/2017/augusti

Bli certifierad förare för Serviceresor!

Samtliga förare som utför köruppdrag för Västtrafik och Göteborgs stad Färdtjänsten skall vara certifierade för Serviceresor.

För att bli certifierad krävs utbildning och ett godkänt certifieringsprov. Certifieringen är därefter giltig i fem år.

Utbildningen omfattar följande delar:
Del A: Bemötande och service
Del B Avtalskännedom
Del C: Specialfordon och Klass 4

Om man bara ska köra

Fortsätt läsa