Monthly Archives : april 2014

Hem/2014/april

Kostsamt för drift av beställningscentraler utan upphandling

Östergötland
Svenskt näringsliv har idag publicerat ett inslag kring turerna i Östergötland, där Östgötatrafikens upphandling stoppades i rätten på grund av olagliga krav kring lokalisering av beställningsmottagningen, varpå man valde att inte konkurrensutsätta verksamheten, utan driva den i egen regi.

Se filmen nedan och läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida:

Fortsätt läsa

Samres rustar för framtiden

Den samlade svenska kollektivtrafikbranschen jobbar framåt mot målet att fördubbla det kollektiva resandet. En viktig beståndsdel i det arbetet är att integrera den anropsstyrda kollektivtrafiken med den linjelagda kollektivtrafiken. Runt om i Sverige genomförs nu en rad olika projekt där detta nu händer.

Anropsstyrd kollektivtrafik utgörs bland annat utav färdtjänst, sjukresor

Fortsätt läsa