Monthly Archives : april 2013

Hem/2013/april

Valfrihet – För vem?

Har gjort några arbetsdagar i Oslo där vi har ett härligt litet kontor där tre medarbetare under Linda Jönssons ledning hanterar delar av Oslo kommuns färdtjänst eller TT som det heter i Norge. TT är en bra beteckning för verksamheten för det står för tillrättalagd transport, vilket beskriver bra vad det handlar om.

Tillrättalagd transport (svensk stavning) beskriver ju som sagt vad det handlar om. Transport för de som inte har möjlighet att resa med det ordinarie kollektivtrafikutbudet. I Oslo organiserar vi resandet bland annat för de brukarna vars funktionshinder kräver att transporten till hög grad är tillrättalagd. Många är multihandikappade med stort behov av att kunna resa och ta sig ut i samhället.

Nu finns det ett politiskt förslag om att skrota hela det nuvarande systemet och ge alla resenärer ett belopp via ”pengar på kort”. Alla får ett plastkort med en summa på, kortet dras i fordonet efter varje resa och hela kostnaden för resan belastar brukarens kort. Jättebra, då kan ju varje resenär välja vilket bolag han/hon vill resa med… Funkar säkert för en stor del av resenärerna, de som klarar sig med vanlig personbil, men hur fiunkar det för en rullstolsburen, multihandikappad som dessutom behöver hjälp med en trappklättrare för att komma till fordonet?

I kommunen funderar man dessutom på att kringå gällande EU-förordningar kring offentlig upphandling genom att inte sluta några kontrakt… Är det förresten något som samhället ska syssla med, att hitta strategier för att kringgå de lagar som samhällets företrädare stiftat? Det kan man fråga sig, men tillbaks till resandet… Om man inte har kontrakt med transportörer, vilken transportör har ett specialfordon ute kl 23 en ondsdag kväll för att köra en resenär som dessutom kräver trappklättring? Knappast någon, var finns ekonomin i det?

Den som väljer i ett sådant här system det är transportören, resenärer som kräver lite extra, lite längre tid, lite mer förståelse helt enkelt lite mer av allt de blir lätta att välja bort. Är det för företagen som Byrådet i Oslo vill införa valfrihet?

Att det förslaget dessutom innebär att den som bor i utkanten av byn och har aktiviteter inne i centrum får göra betydligt färre resor än den som bor nära centrum det är kanske bara en bisak i sammanhanget, eller?

Nä, Byråd Aud Kvalbein, tänk om tänk rätt!

För övrigt anser jag att frihandel gynnar alla.

Martin