Monthly Archives : september 2011

Hem/2011/september

Är det viktigt att vi följer lagen?

Är det viktigt att vi följer lagen? Den frågan har jag aldrig fått i egenskap av VD för Samres. Däremot har jag åtskilliga gånger fått höra – såväl direkt som på omvägar – att Samres har rykte om sig att vara obekvämt på grund av att vi överklagar offentliga beslut

Fortsätt läsa

Nytt uppdrag i Åtvidaberg

I juli månad fick Samres i uppdrag av Östgötatrafiken att utföra så kallade inomkommunala tjänster i Åtvidaberg. I inomkommunala tjänster ingår sjukresor, färdtjänst och områdestrafik.
Uppdraget innebär cirka 25 000 resor per år.

Fortsätt läsa

Stora möjligheter med flextrafik

I Danmark har den utvecklats mycket de senaste åren. I Sverige börjar intresset växa men än så länge är det få orter som kommit igång. Men potentialen för expansion är stor, inte minst i framtiden – för flextrafiken.

Flextrafik

Flextrafik – ett viktigt komplement till linjetrafiken

Fortsätt läsa

Två perspektiv på oberoende beställningscentraler

Clifford Landin är biträdande upphandlingschef på kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, som nyligen handlade upp beställningscentral för samhällsbetalda resor. Percy Westerlund representerar 18 000 pensionärer som ordförande för Uppsala pensionärers samarbetsråd. Utifrån två helt olika perspektiv ser de båda fördelar med oberoende beställningscentraler.

Fortsätt läsa