Monthly Archives : juli 2011

Hem/2011/juli

Goda erfarenheter av utlandsetableringar

Valet av Senegal är inte bara lämpligt för Samres. För många i Dakar, där arbetslösheten är hög, är satsningen välkommen.

Lars Bokander, språkutbildare på Samres och med erfarenhet av etableringen i Moldavien, var en av dem som var med och identifierade Senegal som lämpligt för etablering.

Fortsätt läsa

Anropsstyrd trafik – ett viktigt redskap i fördubblingsarbetet

Den anropsstyrda trafiken kan frigöra resurser till att öka det kollektiva resandet. Martin Andersson, marknadschef på Samres, berättar hur.
En enig kollektivtrafikbransch i Sverige har antagit utmaningen att fördubbla resandet i kollektivtrafiken till år 2020 (jämfört med 2006).
Just nu pågår ett intensivt arbete runt om i landet, både med att bidra

Fortsätt läsa

Motivation och engagemang en förutsättning

Nu växer vi med en ny enhet i vår gemensamma beställningscentral. Även om Afrika framstår som avlägset – inte minst kulturellt – så krymper avstånden snabbt. Med teknikens hjälp är centralen knappt mätbart på längre avstånd än kontoret i Lund och därmed så fungerar alla våra beställningscentraler som en

Fortsätt läsa

Utmanande start för Samres i Oslo

Uppstarten i Oslo blev ett riktigt eldprov för Samres. Den inledande anstormningen satte företagets resurser och erfarenheter på prov.

Martin Andersson, projektledare för Samres etablering i Oslo, kommer aldrig att glömma antalet inkommande samtal den första dagen, 11 847 stycken. Det ska ställas mot de 600-700 planerade samtalen för en dag. Problem med överlämningen från den tidigare leverantören gjorde att inga bokningar fanns i systemet när Samres öppnade växlarna den 3 januari.

Fortsätt läsa