Monthly Archives : september 2010

Hem/2010/september

Visioner som skapar energi

När du läser detta nummer av Samband så har riksdagen med största sannolikhet tagit beslut om ny kollektivtrafiklag (prop. 2009/10:200), en förändring som öppnar för större dynamik och ökat resande. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2012 men redan i dag pågår ett ambitiöst arbete inom ramen för det så kallade Fördubblingsprojektet i syfte att dubbla kollektivtrafikens marknadsandel.

Fortsätt läsa