Monthly Archives : december 2009

Hem/2009/december

Tillsammans löser vi utmaningarna

Att förbereda tal och anföranden om den egna verksamheten ger goda tillfällen att frigöra sig från vardagens detaljer och lyfta blicken. En sådan möjlighet hade jag nyligen när jag formulerade mitt inledningstal vid Samres första kundkonferens – Tillsammans. Jag konstaterade att de kommande åren kommer att föra med sig förändringar. Det handlar om ”finanskrisen” som med fördröjd effekt påverkar offentliga budgetar, om de politiska ambitionerna bakom Lundins utredning och sist men inte minst att resenärernas krav på kvalitet, service och tillgänglighet ökar.

Fortsätt läsa