Monthly Archives : oktober 2009

Hem/2009/oktober

Nyttigt ifrågasättande av gamla sanningar

I slutet av september överlämnar Utredningen om en ny kollektivtrafiklag sitt slutbetänkande till regeringen. Den särskilde utredaren Ulf Lundin fick sitt uppdrag av regeringen våren 2008 och har på kort tid lyckats skaka om kollektivtrafik-Sverige, inte minst med tankarna på fritt marknadstillträde. Oavsett vad man tycker om Lundins förslag till lösningar, så bidrar utredningens perspektiv med resenärens behov i fokus till en värdefull diskussion och till att ”gamla sanningar” ifrågasätts.

Fortsätt läsa